ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Arabic

English

Hans Salighet, den kladeiske patriarken, S:t Louise Sako, föreslår en enhetlig benämning för vårt folks olika grupper i provinsen Kurdistan, däribland den arameiska benämningen

(källa: Kaldeiska patriarkatets hemsida)

http://saint-adday.com/permalink/7370.html

 Baserat på förslag till konstitution för regionen Kurdistan som inom kort kommer att läggas fram för det regionala parlamentet för godkännande, där den sammansatta etiketten kaldéer syrianer assyrier är kontroversiell.

 

Utkastet till texten lyder:

”Folket i den kurdiska regionen består av kurder, turkmener, araber, kaldéer syrianer assyrier, armenier och andra som är medborgare i den kurdiska regionen" (del I / de grundläggande principerna / artikel / 5).

 

Detta är en modern beteckning som inte har med historien att göra, och som inte uttrycker vår identitet. Jag kan ju inte säga att jag är en kaldeisk - syriansk assyrisk???

Så, med all kärlek och omtanke skulle jag vilja framföra detta förslag på att anta någon av dessa benämningar eller en annan rimlig benämning som kan föreslås av andra för att värna vår enhet:

1.    Benämningen såsom den anges i den federala grundlagen, eller så att placera ett kommatecken mellan dem, och så att säga kaldèer, syrianer och assyrier.

2.     Araméerna, det vill säga kaldéerna, syrianer och assyrier. Detta är en vetenskaplig benämning med geografiska och språkliga rötter!

3.    Suraya: det vill säga kaldéer och syrianer och assyrier. Detta är en folklig namngivning som är vanligt förekommande bland människorna?

Detta förslag är avsedd för diskussion, målet med det är att komma överens om en av samtliga godtagbar benämning.

Patriark Louis Sako

Kommentar:

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO håller med Hans Salighet Patriarke Louis Sako, särskilt vad gäller den arameiska namngivningen som en samlingsbenämning. Ty Hans Salighet är en stor auktoritet vad vårt folks kulturarv beträffar. Dessutom är han väl ansedd inom våra förfäders historia och om vad de skrev i sina böcker om vår identitet genom tiderna.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt