ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

 

VILKA ÄR KALDÉERNA?

Detta är utdrag ur följande artikel

DAGENS KALDÉER OCH ASSYRIER

  EN URSPRUNGLIG NATION 
  EN URSPRUNGLIG CHURCH

 

 

Av: Dr. Mar Sarhad Jammo,

Kaldeisk biskop över västra USA, Detroit, Michigan, USA. 

Ursprunget till kaldeiska namnet: Namnet "Kaldee, Kaldu, kaldeisk, kaldeer" dök upp för första gången i historien vid 900 f.Kr. Vi hittar kaldéerna först som arameiska stammar i närheten av Babylon. År 625 f.Kr. erövrade de Babylon och grundade ett stort kaldeiskt imperium som varade fram till 539 f.Kr. Det kaldeiska imperiet var den sista och mest lysande uttryck för en nationell identitet för folket i gamla Mesopotamien innan den föll för främmande makter.

Att det finns arameisktalande folkgrupper i norra Mesopotamien, södra Mesopotamien och Syrien visar att arameiska var djupt rotad i nordväst om floden Eufrat. Kaldeerna är nämnd i Gamla testamentet i Jobboken 1:17.

År 627 f. Kr. blev Nabupolassar, med hjälp av kaldeiska stammar, kung över Babylon och förklarade självständighet från assyrien efter att ha allierat sig med mederna. Detta resulterade i assyriska rikets kollaps och Nineves fall 612 f. Kr.   Sedan behärskade han över hela Mesopotamien.

Nabu-kadh-nassar (604-562 B.C.). Sonen till Nabupollassar blev kaldeisk kung över Babylon. Med honom blev utvecklingen i Mesopotamien så här:

1) Mesopotamien nådde höjdpunkten av sin storhet och ära; Babylon som huvudstad var erkänd som "kronan bland riken, kaldeernas prydnad och stolthet" (Jesaja 13: 19), och var förklarad "en gyllene bägare var babylon i Herrens hand, den gjorde hela världen drucken. Folken drack av vinet i den, därför blev de som galna" (Jeremia 51:7).


2) Kaldeerna som ett arameiskt folk
blev en stor faktor i spridandet av arameiska språket och dess arameiska alfabet bland folken i Mellanöstern inkluderande de deras hebreiska fångar från Judeen.

**********************************************************

Kort om författaren:

Författare till denna artikel: Biskop Sarhad Jammo föddes i Baghdad 1941. Han vigdes till präst i Rom 1964. Under 1974-1977 var han rektor för kaldeiska seminariet i Baghdad. Sedan 1977 tjänstör han i USA i Michigan. Han vigdes till biskop för västra delen av USA den 18 juli 2002. Sedan 1993 är han professor i orientaliska liturgier vid den Orientaliska Institutet i Rom.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt