ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Varför hatar terroristerna oss?

 

 


 

 

Av Walid Phares,

Akademiker, President Bush´s rådgivare och författare av Future Jihad: Terroristernas strategier mot väst världen.

Under de senaste 5 åren efter 11 Septemper attentaten, har Walid Phares ständigt varit konsulterad av högsatta amerikanska officierare för att förklara vilka Jihad anhängare är och för att hjälpa väst världen att förberedda sig på det som eventuellt kan komma att inträffa i framtiden.

Walid´s drygt 25 års studier av fenomnet Jihad eller islamiska kampen/heliga kriget, har gjort det möjligt för honom att tolka terroristernas avsikter, rättfärdiganden och mål och som är beslutsamma att besegra eller skada USA och dess allierade

I det följande besvarar han kritiska frågor inklusive frågan :Vilka är de människor som vill förgöra väst världen och varför de vill skada oss?

Alltsedan attentaten i New York den 11 September, i Madrid den 11 March och i London den 7 July, har frågor kretsat bland chockade människor – varför hatar dessa människor oss, vilka är de och vad är de ute efter?

I egenskap av en person som har studerat Jihad rörlsen i en kvarts sekel i 3 av världs kontinenterna , anser jag att frågorna visar en större fara – hur kan samhällen som har varit utsatta för en systematisk och global krigföring av terroristgrupper som har opererat öppet i minst 2 deceniumm, fråga om dessa gruppers identitet?

Amerikaner, britter och spaniorer borde istället fråga sig hur Jihad anhägare lyckats slå till, hur långt de har kunnat infiltrera i demokratiska samhällen and vilka det är som hjälper dessa.

Den verkliga frågan är följande- varför är de flesta britter , för att nu inte tala om europeér och västerlänningar, omedvetna om vem fienden är? Hur kommer det sig att de inte kan se klart, och vilka är det som gör deras vision suddig och hur?

Ironiskt nog så förs debatten i väst världen om dessa teman, enbart vid Universiteter och i media och inte på andra ställen.

Följaktligen är det inom Europa och andra demokratiska länder som den riktiga ideologi kriget pågår.

Såsom jag har försökt göra i flera år handlar det om att sprida kunskap bland allmänheten av de som är kunniga i ämnet om grundorsakerna, om identiteten och strategin av de grupper som kräver heligt krig och som agerar våldsamt å dess ideologins vägnar. 

Vad är det de är ute efter?

De terrorister som har utfört självmords attacker, producerat videofilmer som uppmanar till våld och som rekryterat mer terrorister bland radikala ungdomsgäng agerar utifrån en gammal, sofistikerad och totalitär ideologi med långsiktiga mål- Jihadism.

Dessa Jihad anhängarna är inte födda över en natt, de är inte heller ett direkt svar på olika staters utrikespolitik.Detta enligt sina egna texter, chatrum, böcker och ideologier.Dessa indoktrinerade militanta unga män har tränats för att tro att genom att döda och själv bli dödad så uppfyller man en högre gudomlig kallelse.

Poilitiskt handlar det i hög grad lika mycket om rysk, indisk,amerikansk, spansk, arabisk och alla som inte böjer sig för den slutliga målet av ”återgång till kalifatet och dess härskande mänsklighet” som brittiskt.

Dessa är inte några Stjärnornas Krig film teman uta tal som hölls från Hyde Park till Osama´s avskyvärda anhängare.

Kortsagt så tror Jihad anhängare på en ideologi som vill ändra Väst´s ”ondskefulla värld”, i synnerhet dess liberala, sekulariserade och demokratiska aspekter.

Jihad anhängares absolut värsta fiender är inte Bush, Blair eller Putin, utan en ny generation av muslimer som är motståndare till fundamentalismen i Teharan, Khartoum med flera. Deras krig i väst är ett verktyg för att förhindra revolt för kvinnors ökade krav på frihet, för minoriteter, och för ungdomar i Mellanösten och Islamiska världen.Bevisen sträcker sig i överflöd från Marocko till Afghanistan.

Vilka är de?

Jihad anhängare har hämtat en hel av sin lära från det de hävdar vara eller har varit  relgionen, men i själva verket har de skapat en omfattande ideolgi.

De har skyddat sig själva genom att fylla ett stort tomrum som har skapats på bekostnad av de kuvade liberala araber och muslimer på grund av diktaturen i Mellanösten. 

Det finns två “grenar” of Jihad och en av dessa är  Salafiterna som vill förnyad Kalifatet efter det Ottomasnka emperiets fall.

Strategier och Taktik

Det som kännetecknar Jihad anhängare är deras slående förmåga att blidka de samhällen de attackerar, i synnerhet de demokratiska.

Experter under politiskt täckmantel och studenter från både islamiska och västerländska institutioner har under längre tid infiltlerat in i samhällen på båda sidor av Medelhavet genom att använda sig av lämpliga medel.

De mililtanta fundamentalisterna använder sig skickligt av rättsskydden som de liberala demokratierna tillhandahåller för att kunna infoga sig i etniska grupper och använder demokratin som skydd för sin ideologi i relgionens namn.

Deras stora framgång har varit att ”missleda” allmänheten, och följaktligen missbrukat den gemensamma toleransen då de omsätter sin lära i det så kalade ”politsikt korrekt”

Den senare är i propotion till allmänhetens medvetande – ju färre medborgare med kännedom om denna ”ideologi” desto mer har de radikala snålsjkuts.

Följaktligen är det högtid för britterna och andra runt om i världen att lära sig snabbt som möjligt om den riktiga ”fabriken” som producerar bomberna.

Det är inte människor i sig som är det skrämmande, utan det är ideérna som Jihad ideologerna har kunnat inrota i sinnet på många av dagens generation och som är på god väg att göra det på den kommande.

Kortsagt är det de muslimska demokratierna och de upplysta britterna som är svaret på framtida Jihad.

Dr Walid Phares är författaren till boken Future Jihad: Terrorist Strategies Against The West.

Han är en frekvent föreläsare på den Europiska demokrati stiftelsen och är senior medlem i stiftelsen för försvar och demokrati. www.futurejihad.com <http://www.futurejihad.com/>

 

Future Jihad: Terrorist Strategies Against The West är publicerad av Palgrave Macmillan, för £7 och säljs  bokhandel.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt