ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Walid Phares ger sin syn på Bashir Gemayel´s rättsliga fall: "Hans lönnmördare måste ställas inför rätta"

 

 

Washington DC, 14 september , 2007.

Som kommentar till den mördade presidenten Bashir Gemayel (mördad av agenter tillhörande den Syriska national -socialistiska partiet den 14 september 1982)sade Dr Walid Phares följande: det är bortom all logik och normer av både nationella och internationella lagar att President Bachir Gemayel´s mördare fortfarande går fria såväl i Libanon som i Syrien. Phares som kände Gemayel personligen sedan tidiga 70-talet, sade "medan den libanesiska rättsväsendet vet mycket väl vilka det var som utförde denna terrorhandling, vilken organisation som låg bakom och vilken regim som var inblandad i det, har ingen libanesisk regering sedan 1982  gjort något för att arrestera gärningsmännen och kräva rättsystemet att börja rättegång mot dessa". Phares som känner Bachir Gemayel som gymnasielärare från tidigt 70-tal, mötte honom senare under förhandlingarna som ledde till utfärdande av FN-resolutionen 436 i oktober 1978 som skulle tvinga syrierna att upphöra med sina beskjutningar mot civila mål och dra sig tillbaka från många områden i Libanon. Phares forsätter: Bashir Gemayel ville åter se Libanon som ett fritt, pluralistiskt och demokratiskt land. Han var beslutsam att bekämpa terrorism och han gjorde motstånd mot Syriens ockupation och terrorist organisationerna långt innan demokratierna i Väst insåg vidden av hoten efter 2001.Även förre det libanesiska inbördskrigets utbrott varnade han politikerna att kris var nära förestående om den libanesiksa armén inte fick uppbackning av libanesiska regeringen för att ta kontroll över alla terrorläger i landet. Olyckligtvis för Libanon så exploderade denna kris och varade i 15 år. Bachir mördades av terroristerna av samma skäl som Gebran Tueni, Pierre Gemayel, Rafiq Hariri, Walid Eido, Samir Qassir, George Hawi, Kamal Jumblat, Rene Mouawad, Mufti Hassan Khaled och  Riad Taha blev lönnmördade, nämligen att hålla Libanon under syrisk och iransk kontroll. Phares fortsatte: "Hade Bachir överlevt terrordådet skulle han ha bett FN om att utfärda FN resolutioner liknande FN resolutionen 1559 som kräver Syriens tillbakadragandet, avväpning av millisgrupper samt kraven på de iranska revolutionsgardister, de s.k Pasdaran att lämna landet ".Han skulle ha jobbat för nationell försoning, decentralisering och fred. Libanon skulle redan vid slutet av 1980-talet ha anslutet sig till världssamfundet som ett land med välstånd. Hade Bachir varit vid liv i dessa dagar skulle han definitivt och utan någon som heslt tveckan ha varit med Ceder Revolutionen och 14 march röreslen. Han skulle ha varit allierad med någon av den fria världen mot Kriget mot terrorism.Varje politiker har sina affärer och han kan bli kritiserad för det, men Bachir Gemayel offrade sitt liv för sitt folks frihet. En frihet som fortfarande skall återfås.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt