ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Kardinal Emmanuel III Delly ber Barazani att inkludera kaldeiska som etnisk benämning, separat och inte under en fabricerad en.

 

English

Arabic

 

090701

Kaldeiska kyrkan av Babylon, Bagdad

Nr 39/09

Ers excellens Massoud Brazani, president i Kurdistanregionen.

Må Guds fred vara med dig.

Jag skriver till dig med hänvisning till din välkända rättvisa och kärlek till alla människor i Irak utan undantag och åtskillnad.

I det kaldeiska biskops mötet i Ankawa den 5 maj 2009 har vi insisterat på vår kaldeiska nationella identitet tillsammans med resten av de andra etniska grupperna. Vi vill därför påminna ers excellens om vår rättvisa begäran att inkludera den kaldeiska etniska benämningen, dess identitet och legitima rättigheter som egen nationalitet tillsammans med de andra etniska grupperna.

Vi tackar er för er konsekventa ställning till de olika nationaliteterna som utgör det irakiska folket, inklusive kaldéer, syrianer och assyrier och er oro för att inte integrera deras namn under en fabricerad benämning. Vidare ber vi dig att skydda rättigheterna för alla etniska grupper som bor i Kurdistanregionen och som uttrycker sin kärlek och uppskattning till er och alla är stolta över sitt namn som de har i tusentals år.

Vad vi hoppas på och verkligen ber er om är att inte godkänna ratificeringen av det beslut som fattats av parlamentet i Kurdistanregionen med beaktande av artikel 5 i förslaget till konstitutionen för Kurdistan region för att vara i linje med artikel 125 i den federala konstitutionen i Irak, där ers Excellens spelade stor roll och som var mycket uppskattad.

All tack till dig från kaldeiska biskopar och kaldeiska folket runt om i världen.

Må Gud välsigna dig.

Högaktningsfullt Kardinal Emmanuel III Delly,

Patriarken av Babylon för kaldéer runt om i världen

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt