ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

 

 

 Arameisk demokratiska organisationen

 

(En nation har inget liv utan språk)

(ADO)

MÅL 

Är en nationalpolitisk organisation

  Målen:

1.  Att bilda opinion, såväl på nationell som på världsnivå, för den arameiska saken.

2.  Att verka för att återerövra det arameiska folkets bortrövade rättigheter; såväl geografiskt som historiskt och kulturellt i Mellersta Östern.

3.  Att genom politiska, massmediala och andra medel kämpa för ett arameiskt land i det historiska Aram-landet.

4.  Att verka för att rädda det arameiska språkliga,- litterära,- och kulturella arvet från de systematiska och statsorganiserade arabiserings,- turkfierings,- kurdfierings- och islamiseringsprocesserna.

5.  Att motverka assimileringen såväl i diasporan som i hemlandet, samt att ständigt verka för att förena det arameiska folket med det nationella målet, nämligen att återvända till aramèernas framtida land med utgångspunkt från Libanon.

  Principerna:

1.  Aramèerna som folk äger nationens samtliga egenskaper såsom språk, kultur och etnisk identitet. Men det är ett förtryckt folk, vars ursprungliga land är delat mellan ockupationsmakterna.

2.  Den arameiska nationen består av medlemmar av följande grupper :

·        Syrisk Ortodoxa

·        Syrisk katolska  

·        Syrisk maronitiska

·        East Syriska (Österns kyrka “nestorianska”, Gamla Österns kyrka  & Kaldeisk Katolska)

·        Latinska (I mellanöstern)

·        Syrisk protesnatiska

·        Melkitiska ortodoxa kyrka (I mellanöstern)

·        Melkitisk katolska (in the Middle East)

·        Mandeer

·        Jubb Addinbor , Bakhaabor and Maalulabor (nordöst om Damaskus)  Arameer.

 

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt