ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Specialist in Arameiska history


Arameiska namnet är lösningen

2011-04-12

Nomenklaturen Suryoyo på det arameiska språket har gång på gång under de senaste 100 åren missbrukats och översatts lite hursomhelst och kan liknas vid en deg som bakas efter egna ideologier inom vår folkgrupp.

  • Nomenklaturen Suryoye och dess missbruk inom den assyriska rörelsen

Tex så kan man se hur den assyriska rörelsen använt termen suryoyo i en assyrisk ideologisk skepnad hos bla individer såsom Farid Elias Nazha (1894-1971) från Harput/Elazig (en av de städer där assyriska rörelsen var aktiv under denna tid) men som flydde till Hama i Syrien  och som senare flydde till Argentina under det tidiga 1900-talet där han grundade tidsskriften ”Hdonoyutho Suryoyto” vilken gavs den spanska titeln Asociacion Asiria och i 30-talet och 40-talets Syrien hade företrädare från den assyriska rörelsen i staden Halab (Aleppo) skapat en battalion (8:e battalionen som var underställt Frankrike under den franska mandatperioden i Syrie) och de som var med i denna battalion hade en brosch med den assyriska bevingade tjuren (kallad Lammasu på akkadiska kilskriften) och under denna tjur fanns en pil där det stod “Manhronutho Suryoyto” på arameiska.

 

http://images.staticjw.com/ara/7819/nazha2.jpghttp://images.staticjw.com/ara/1250/nazha1.jpg 

Farid Elias Nazhas tidsskrift publicerades i Buenos Aires i Argentina Manhronuto Suryoyto/Al Jam'ia as-suryaniya som han döpte till Acociacion Asiria på spanska, grundades 1939 detta exemplar är från 1942 )

http://images.staticjw.com/ara/9882/scoutledare-web1.jpg

Bilder på den 8: battalionen i Bethnahrin/Jezire som var underställda det franska mandatet i Syrien. Bilderna är tagna i Aleppo/Halab i Syrien underr 1930 eller 40-talet (tjuren sitter på mannen i mitten i den nedersta radens vänstra bröstficka)

http://images.staticjw.com/ara/5759/scoutgrupp3.jpg

Mor Afrems scoutgrupp. Den här bilden togs utanför Mor Petrus & Paulus syrisk ortodoxa Kyrka i Musaytbeh, Beirut. Notera mor Afrems scoutsymbo är den assyriska bevingade tjuren.

http://images.staticjw.com/ara/7554/lammasu-smycke.jpg

assyriskt halssmycke

Under den assyriska bevingade tjuren står det Manhronutho Suryoyto

(OBS Här ser man klart och tydligt att den assyriska rörelsen lindade in termen Suryoyo som listiga rävar in i  en assyrisk skepnad redan under den assyriska rörelsens tidiga år och inte nu på senaste åren i samband med matcherna mellan Syrianska FC och Assyriska FF som vissa har påstått) 

 

  • Sverige och ADOs inflytande 1967

Senare 1957 etablerades i Qabre Hewore (Qahtaniye utanför Qamishli i Syrien) Assyriska Demokratiska Organisationen ADO (Mtakasto othuroyto demuqratoyto).

1967 kom de första Suryoye till Sverige från Libanon – 2 flygplan med ett 200-tal av flyktingar. Bla dessa 200 eller så;  fanns individer såsom pro-assyriska nestorianen Simon Badawi, Gabriel  Afram för att nämna några. Men även vissa pro-arameiska individer fanns med.

 Simon Badawi fick i uppdrag som företrädare av assyriska rörelsen att sprida och propagera det assyriska namnet i Sverige både bla svenskarna och vårt folk (majoriteten av vårt folk hade inte någon nationalkänsla under denna tids utan var mer eller mindre medvetna om att de var kristna med anknytning till syrisk ortodoxa kyrkan i enlighet med millet-systemets genomsyrade tankebanor). Detta var anledningen till varför vårt folk betecknades som assyrier i Sverige från 1967 och framåt. 1967 är första migrationsvågen av vårt folk till Sverige

Vi ser samma smutsiga fenomen förekomma i 1974 års Sverige i en förening som etablerades i stadsdelen Ronna i Södertälje då sattes en  tvåspråkig skylt upp utanför föreningen – svenska och arameiska – på arameiska stod det “Hudro Suryoyo” medan svenska titeln var Assyriska föreningen. Senare 1977 så ändras namnet på skylten till “Hudro Othuroyo”. För anhängarna till den assyriska rörelsen är termen Suryoyo liktydig med Assyrier och assyriska. vilket går emot vetenskapen eftersom termen othuroyo är den enda arameisk-språkiga termen för assyrier.

Den assyriska nationalistiska rörelsen må våra äldre än den arameiska som nationalistisk rörelse dock är skillnaden att det arameiska namnet dyker upp kontinuerligt som en självbenämning för folket såväl som språket i flera århundraden tillbaka i vår egen litteratur som skrevs långt före 1800 talets nationalistiska strömningar efter franska revolutionens tid och därmed långt före den assyriska rörelsen ens grundades.

  • Andra och största vågen ägde rum 1975 och 1976.

Det är i sammband med denna vågs inträde i Sverige som namnkonflikten i Sverige uppstår. 1977 så ändrades  - som jag nämnt ovan-  den arameisk-språkiga titeln Hudro Suryoyo till Hudro othuroyo på svenska hette den Assyriska föreningen både före och efter namn skiftet på arameiska.

Detta är samma år som Suryoyo föreningen i Geneta i södertälje etableras av anti-assyriska Suryoye. Samma år som fotbollslaget Suryoyo BK etableras i Södertälje (detta lag kom att senare heta Syrianska FC först 1980). 1979 etableras en förening i Trollhättan under namnet “Suryoyo Förening Trollhättan” (den har samma namn idag) och samma år som Suryoyo Riksförbundet eller Suryoyiska Riksförbundet grundas (1980 tvingades vi att utveckla den nyetablerade svenska nomenklaturen Syrian/Syrianer/Syrianska då byte den namn till SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDET).

1982 etablerade en man “Arameiska föreningen” i Södertälje stadsdelen Brunnsäng. Denna man kom tilli Sverige sedan 1967.

 Tidskriften “Qolo Oromoyo” etablerades 1985. Hanna Hanna har visat mig ett exemplar av Qolo Oromoyo för 3 år sedan. Han var också med och etablerade den.

  • Vad kallades vårtfolk för i svenska böcker skrivna innan 1967.

En svensk missionär som hette L.E. Högberg skrev en bok 1920 som hette “Bland Persiens Mohammedaner”. Han nämner vårt folk i denna bok men författaren betecknar vårt folk varken som syrianer eller assyrier utan helt enkelt som Syrier.

Han skrev följande i bokens förord:

I det följande gives den missionsintresserade allmänheten några kyrkohistoriska data och händelser, drag ur folklivet och missionsverksamheten samt resebilder, hämtade från min verksamhet i Persien och Armenien, och slutligen en skildring av det blodsdop, som syrier och armenier under världskriget fått genomgå.”

Här kan även nämnas att Mor Afrem Suryoyo (306-373 e.kr) kallas för St Efraim Syriern på svenska och Mor Mikhoel Rabo (1126-1199 e.kr) heter Mikael Syriern på svenska

Vi utvecklade termen Syrianer 1980 eftersom termen Syrier förknippas paradoxalt i modern tid med alla medborgare i Arabrepubliken Syrien där majoriteten av invånarna är muslimer.

Dessutom gjorde vi det pga av att på arabiska och turkiska finns det skillnad mellan Suri och Suryani och Suriyeler och Suryaniler. Denna skillnad finns inte i de västerländska språken.

 

  • Varför är det den arameiska benämningen viktig i de västerländska språken

Ja kära läsare den korrekta översättningen av den arameiska termen Suryoye till svenska och engelska må akademiskt sett vara Syrier och Syrians. Och termen ”syriska” för språket är korrekt enligt akademiker medan termen syrianska enbart används i folkmun i Sverige. Termen syriska har aldrig dock någonsin använts för att beteckna språket i moderna Syrien.

Där talas det arabiska eller dylikt syrisk-arabiska dock aldrig termen syriska ensamt. Syriska likställs med arameiska inom lingvistiken. Arameiska är ett endonym (självbenämning) medan syriska är ett exonym (utomståendes benämning).

Men för att undvika att bli förknippade i modern tid med islam och Arabrepubliken Syrien så utvecklades termen Syrianer på svenska språket först 1980 och den engelska termen Syriacs fick officiellt fäste först i Amerika i samband med det sk census 2000 (även om termen Syriacs  användes först officiellt år 2000 så användes den mer eller mindre av vissa föreningar m.fl redan under 60-talet). Termen Syriac används enbart för att beteckna språket för övrigt.

Men som sagt hur vi än vrider och vänder på termen - Syrier, Syrianer, Syrians eller Syriacs – så kommer vi alltid förr eller senare förknippas med Arabrepubliken Syrien och dess majoritets religion Islam.

Tex när vissa journalister ska skriva om något som hänt i Syrien bla muslimerna så råkar de beteckna de som syrianer istället för att skriva syrier.

Jag såg på svenska undertexterna till en dokumentär som handlade om Syrien där den svenska översättaren översatte engelskans ”Syrian muslims” till ”Syrianska muslimer” istället för ”Syriska muslimer”.

När en muslimsk arabisk tungviktare från Syrien var med på Europsport kallades han av svenska kommentatorerna för ”Syrianske tungviktaren Muhammad” istället för ”syriske tungviktaren”. Dessa är bara ett fåtal axplock av exempel på misstolkningar från västerlänningar.

Men samtidigt får det oss att reflektera över vare sig det är lämpligt eller olämpligt at fortsätta i samma veva här i Sverige. Våra arameiska förfäder må ha levt och styrt och ställt i bla de antika arameiska stadsstaterna i det som idag är Syrien. Och vi må ha levat i den marken när greker och romare döpte benämnde området Syrien . Och Alawiten Hazef Al-Assad må ha sagt att Syrien tillhör arameerna/syrianerna och sagt att vårt namns etymologi är kopplad till namnet Syrien men trotts det har vi ingen politisk makt där utan landet styrs av pan-arabister och alawiter som vill radera vår arameiska identitet och arabisera oss. Baathister och syriska nationalister och SSNP sympatisörer har inte rätten att assimilera oss. Vi måste visa att vi inte är araber eller ens tolererar något som heter den ”syriska rasen” (Enligt SSNP består ”syriska rasen”av en smältdegel av alla folkgrupper som levat i Syrien genom historien. Detta kan liknas vid Adolf Hitlers ”ariska rasen” ideologi i Nazi-tyskland)

Det finns de av oss som säger ”vi var araméer i historien, men idag är vi syrianer”. Till de av oss som tänker i dessa tankebanor vill jag säga, att vi än idag är araméer och måste visa det i vår praxis.

Många tror idag att när araméerna konverterade till kristendomen så förkastade araméerna sitt gamla namn och gick över till termen Suryoye.

Detta är helt fel och det finns inget som tyder på att detta stämmer. Det är redan bevisat att araméerna fortsatte att använda det arameiska namnet – Oromoye – efter att de konverterat till kristendomen. Termen Suryoye är en exonym som kom in i arameiska/syriska språket via östromerska bysantinska rikets språk grekiska. Termen Suryoye kom först in i språket under 400-talet e.kr (i samband med översättningsrörelsen i Urhoy/Edessa från grekiska till arameiska) Detta betyder att termen Arameer/Oromoye är vår endonyma/autonyma självbenämning medan termen Suryoye är en exnonym benämning som vi fick in via grekiskan.

Många av den nya generationen i Diasporan anser globalt att termen arameer och arameiska är mer lockande och ett bevis på detta är de olika organisationer och föreningar som använder det arameiska namnet.

Termen Arameer är mest populär i Tyskland där majoriteten kallar sig Araméer(aramäer) i vardagslivet på tyska medan en minoritet kallar sig för Assyrier.

Tyska folket känner vårt folk som Araméer till skillnad från Sverige. Där har vi bla FASD (Federation der Aramäer Suryoye Deutschland) och Junge aramäische union (Arameiska ungdomförundet) Det Arameiska namnet är även populärt i Holland speciellt bland den nya generationen ungdomar; tex så finns det en förening i Enschede under namnet Platform Aram, och även en organisation för mänskliga rättigheter som heter Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) ”Arameiska rörelsen för Mänskliga rättigheter” (Zaw’o Oromoyo L-Zedqe Noshoye), Aram-nahrin (Aram-naharaim) som är en liknande organisation och FSANL  (Federatie Suryoye Aramese Nederland), och numera även ett nyetablerat fortbollslag som heter FC Aramea Enschede. I Belgien heter riksförbundet Fédération des Araméens (Syriaques) de Belgique (FAB)

I Sverige är det arameiska namnet mer eller mindre acceptabelt. Tex så insköt Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) in det Arameiska namnet för bara några år sedan. Idag heter den Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet (SAAF), Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO), Arameisk Syrianska KIF i Norsborg, Arameiska/Syrianska Norsborg (fotbollslaget), Arameiska föreningen i Göteborg. Det internationella fotbollslaget Arameans (Suryoye) som spelade med i Viva (Fifas motsvarighet för statslösa folkgrupper). Det fanns ett arameiskt handbollslag i Norsborg som hette Arameiska IF.

Nu senast bestämde sig Syriac Universal Alliance (SUA) att byta namn på engelska till World Council of Arameans (Syriacs) och är ett positivt steg. Namnet lanserades först i samband med Arameiska konferensen i Gutersloh i Tyskland som ägde rum mellan 22 och 23 oktober 2011. Dock beslöt man namnskiftet redan i juni månad 2011. Ordföranden Johny Messo tillade att trotts namnbytet på engelska så kommer den fortsätta att kallas för Huyodo Suryoyo Tibeloyo på arameiska.

Det mest effektiva sättet att få vårt folk att acceptera det arameiska namnet på de västerländska språken är genom att kalla oss för Suryoye eller Suryoye Oromoye på vårt arameiska modersmål samtidigt som vi utåt på internationell nivå kallar oss för araméer.

Vi måste dock komma ihåg att alla som säger att de är Suryoye på sitt modersmål inte anser sig vara araméer, termen är även accepterad och praktiseras av individer som anser sig vara assyrier idag. Idag räcker det inte att säga att vi är Suryoye utan vi måste fortsätta i samma bana som våra förfäder gjorde i sin egen litteratur sedan århundraden tillbaka. Nämligen som Suryoye Oromoye. Jag menar varför flyr vårt folk från sanningen. Jag menar det är ju inte så förnekar Iranier att de är Perser eller hur.  Även om våra förfäder använde både Oromoye och Suryoye som synonymer så är det Oromoye som är vårt originella och ursprungliga namn.

Sen vill jag avsluta med att säga att om det existerar organisationer och föreningar som må heta Syriac (tex European Syriac Union ESU, Syriac Union Party i Libanon, Syriac League) på engelska eller Suryoye (tex Huyodo Suryoyo Almanya  i Tyskland dvs Federation Suryoye Deutschland). Men dessa är långt ifrån arameiska ideologiskt de är mer eller mindre drivna av sympatisörer på alla håll bla vårt folk även om de bekänner sig till det assyriska namnet. Så även om man lämnar termen Suryoye oöversatt på de olika västerländska språken fungerar heller inte eftersom då kommer alla västerlänningar fråga vad Suryoye är för folkslag?  Kort och gott så är det Arameiska namnet som är lösningen och framtiden.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt