ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Specialist in Arameiska history


 Araméer-syrianer eller assyrier/syrianer?? Del 2

2011-02-07

 

Jag tänkte i denna artikelserie på 2 artiklar gå in på ämnet ”kompromiss benämningen” även kallad ”slash-indentiteten”och vilken av dessa som är bäst för oss som folkgrupp i synnerhet här i Sverige? Är det ” araméer-syrianer” med bindestreck eller ”assyrier/syrianer” med snedstreck? Varför är det viktigt att markera vart vi står i detta ämne? Huvudproblemet idag:

 Frågan är räcker det att skriva enbart ”syrianer” idag eller måste vi inkludera termen ” araméer” i formuleringen ” araméer-syrianer”, och i såfall varför?

Personligen anser jag att den svenska nomenklaturen ”syrianer” inte räcker idag eftersom den misstolkas och används fel i olika sammanhang gång på gång av svenskar i massmedia i allt från politik till sport. Det fick mig att tänka på den gång jag satt framför TVn för några år sedan och bläddrade mellan olika tv-kanaler så ser jag på tv-kanalen Eurosport att en tungviktare som skulle lyfta hundratals kilo tyngder som var en muslimsk arab från Syrien som hette Muhammad i förnamn och att denne av svenska kommentatorerna kallas för ”den syrianske tungviktaren” istället för ”den syriske tungviktaren”. Det finns andra exempel på missbruk av termen syrianer bla relaterade till muslimska hedersmord i Syrien etc för att nämna några av dessa ”misstag”. Och gång på gång så måste man skicka kritik till olika tidningar pga av detta och meddela de och förklara skillnaden mellan termen syrier och syrianer och kräva en dementi.

Det positiva när det gäller Bahro Suryoyo och Bahro.nu att man oftast ser termen ” araméer-syrianer” men oftast som ”syrianer (araméer)” men ibland dyker det upp artiklar där det enbart står ”syrianer”. Jag anser och rekommenderar att man måste ha ett redaktionsmöte där man kräver av alla som skriver artiklar att använda ” araméer-syrianer” istället för enbart ”syrianer”. Annars kommer svenskarna bla att tänka varför står det ” araméer-syrianer” i denna artikel medan det enbart står ”syrianer” på den andra artikeln.

Nu på senaste åren ser man frukten av det arameiska namnet som såtts i bla SAAF (Syrianska Arameiska Akademiker Förbundet), SUF (Syrianska Ungdomsförbundet) har bytt namn till SAUF (Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet), och SUA (Syriac Universal Alliance) använder officiellt termen ”Arameans” i sina artiklar, rapporter mm och bytte namn på enbart engelska till WCA dvs World Council of Arameans (Syriacs)

Det finns sedan 1988 två st ”Arameiska Demokratiska Organisationen” i världen en av de i Södertälje i Sverige och den andra i Libanon.

Personligen föredrar jag enbart termen araméer. Men det är som sagt min egen åsikt.   Benämningen syrianer är idag de facto ett etablerat faktum i Sverige och går förmodligen inte att undvika helt idag.

Vissa har sagt att om vi enbart säger araméer kommer folk att tro att vi är indo-europeiska Armenier från Armenien (trotts att vi syftar på semitiska araméer). Och om vi enbart säger syrianer kommer folk tro att vi är araber från Syrien (pga av okunskap från deras deras sida eftersom majoriteten av syrierna idag är muslimska araber).

 De som sagt detta tycker att för att undvika den här typen av förvirring så krävs det att kombinera termen i en araméer-syrianer

 Faktum är att man kan slå flera flugor i en smäll som ordspråket lyder genom termen ” araméer-syrianer” dels markerar  man vad vi är för folk, dels så lever vårt arameiska namn vidare med oss från generation till generation till tidernas ände vart vi än rör oss, om vi praktiserar detta kontinuerligt var vi än befinner oss självklart..

Det finns de av oss som säger ”vi var araméer i historien, men idag är vi syrianer”.

Till de av oss som tänker i dessa tankebanor vill jag säga, att vi är även araméer idag och måste visa det i vår praxis.

 Benämningen araméer är mest populär i Tyskland där majoriteten kallar sig araméer i vardagslivet på tyska medan en minoritet kallar sig för assyrier. Tyskarna känner vårt folk som araméer (tyska: aramäer och språket: aramäisch) till skillnad från Sverige. Där har vi bla ”Bundesverband der Aramäer in Deutschland” som tidigare hette FASD (Federation der Aramäer Suryoye Deutschland). Det Arameiska namnet är även populärt i Holland speciellt bland den nya generationen ungdomar tex så finns det en förening i Enschede under namnet Platform Aram, och även en organisation för mänskliga rätigheter som heter ”Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)” (Arameiska rörelsen för mänskliga rättigheter), Aram-nahrin (Aram-naharaim) som är en liknande organisation och Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN). finns även i Belgien och USA etc. Dels tycker jag att man på något sätt ska göra denna araméer-syrianer med bindestreck officiell här i Sverige för att slippa att detta ”missbruk” av termen syrianer och den assyrisk myntade slash-identitet  ”assyrier/syrianer”, som jag nämnde ovan.

 En hypotetisk frågan är: kan man skriva en motion till Sveriges riksdag där man kan kräva detta?

 Det är dags för våra organisationer att göra något åt saken. Vi kan inte längre vara passiva i att driva frågan. Vi måste ta ställning och det snarast möjligt. Annars så visar vi inget annat än att vi accepterar den assyriska falangens myntade slash-identitet ”assyrier/syrianer”. Detta betyder att vi i deras ögon och i det svenska samhällets ögon accepterat att vi är assyrier.

 Vi kan inte längre säga bara för att vi inte vill förarga några släktingar vi har inom den assyriskt-orienterade sidan så måste vi acceptera deras krav. Trotts att många av oss har släktingar på ”andra sidan” så att säga Nej, får inte låta oss styras av ”khale u khwarz känslorna”. Dessutom finns det personer inom vårt folk som påstår sig vara ”neutrala”. Dessa är inget annat än lögnare.  Ingen är neutral idag det är ett etablerat faktum, alla har en ”dold agenda” till att man påstår sig vara neutral. Jag talar av den erfarenhet jag haft med dessa sk ”neutrala” personer. De är oftast inget annat än vargar i fårakläder som är ”assyriskt orienterade” av sig.

Bröder och systrar vi måste återigen göra något åt saken. Tar vi detta steg och implementerar benämningen ”araméer-syrianer” officiellt i Sverige då har vi visat officiellt att vi inte accepterar det ”assyriska maktspelet” Och att vi vägrar dansa till deras pipa.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt