ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Shlomo!

ARDO uit Zweden bezoekt Platform Aram in Nederland.

 

Geachte dames en heren,

Burgemeester van de gemeente Enschede en leden van partijen en organisaties.

Wij zijn vereerd om op deze avond aanwezig te zijn, na jullie 25 jaar inzet voor de Aramese zaak. Uw organisatie is een pionier geweest in het stichten van Aramese organisaties wereldwijd. Ons volk in het gehele Midden-Oosten en in de diaspora zagen eindelijk een licht in de tunnel door het bestaan van Platform Aram.

Jullie zullen ons geweten blijven voor de geschiedenis en de voornaamste bewaker van de toekomst van ons volk zodat de wereld onze strijd niet vergeet.

voor ons volk is de tijd gekomen om een stap voorwaarts te zetten en deelneemt aan het besluitvormingsproces in het Midden-Oosten. We hebben genoeg van de Dhimmi politiek, waarin we uitsluitend kunnen afwachten welke catastrofe over ons heen komt voordat we reageren. We zullen niet slechts reageren op wat er in onze levens gebeurd, het is de toekomst van onze kinderen  die op het spel staat. Wij moeten in staat zijn te besluiten wat voor hen het beste is, niet wat andere heersers denken dat het beste is, zoals bij elk vrij volk en natie gebeurd.

Zoals de meeste mensen van ons volk weten, worden er al ongeveer 1400 jaar pogingen gedaan om ons volk uit de oorspronkelijke leefgebieden te verdrijven. Sinds de Arabische Moslims naar het noorden trokken vanuit het Arabische schiereiland, zijn onze gebieden ingenomen en ons volk vermoord, bekeerd of verdreven. Vandaag de dag is ons aantal in de diaspora groter dan in het Midden-Oosten.

Het terrorisme dat we recentelijk hebben kunnen waarnemen en is gericht tegen westerse landen met als doel hun democratische systemen, mensenrechten ideologie en waarden omver te werpen, is iets waar ons volk reeds lang geleden mee heeft kennisgemaakt en nog steeds ondervindt in de historische leefgebieden.

We zijn blij ons tussen jullie allen te begeven en zien dit evenement als nieuwe kleine stap richting het doel om onze historische rechten in het Midden-Oosten te herkrijgen. Daarbij hopen we dat we op een dag in staat zijn een land te hebben dat we ons moederland kunnen noemen, naast onze nieuwe moederlanden in de diaspora. Het verwezenlijken van onze doelen is onmogelijk als we niet samenwerken met alle Aramese bewegingen en politieke partijen en de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.

Onze missie is niet eenvoudig en het wordt er niet makkelijker op als veel organisaties van ons volk samenwerken met verschillende dictaturen in het Midden-Oosten.

Het is van groot belang om tijdens dit evenement ons Aramese volk niet uitsluitend bestaat uit leden van de Syrisch Orthodoxe kerk. We identificeren alle Midden-Oosterse christen, buiten onze broeders van de Kopten en Armeniërs, als leden van de Aramese natie.

Alexander de Grote zei ooit: verdeel en heers. In ons geval zijn we erg goed in het verdelen van ons volk in verschillende groepen die tot verschillende kerken behoren en loyaliteit toonden aan verschillende heersers. Sinds de splitsing van ons volk hbben we slag na slag verloren en leven we vandaag de dag verspreid over de hele wereld.

We stellen vandaag niet dat we het gehele Midden-Oosten terug willen. Het simpele feit dat we noemen en waar we voor werken is dat, omdat het Midden-Oosten zo pluralistisch is, er een systeem zou moeten zijn dat recht doet aan deze realiteit, waarin de rechten van alle groepen  gewaarborgd zijn zodat ze zich veilig kunnen voelen in hun historische moederland. Dat alles in lijn met de universele verklaring van de rechten van de mens van de VN.

Tenslotte willen we alle fantastische mensen bedanken die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van dit evenement. Onze Aramese dank gaat uit naar de Nederlandse stad Enschede, hare majesteit de Koningin, de sterke en stabiele regering en het rechtvaardige volk van Nederland voor hun steun aan ons Aramese volk.

Hopelijk zullen we betere dagen zien voor het Midden-Oosten.

Leve de vrijheid en democratie voor ons Aramese volk in de geliefde gebieden van Aram.

Tawdi

 

 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste