ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Persbericht  26 november 2006

Voorzitter van de Aramese Beweging in Irak vermoord

Aramese Christenen in Irak leven tussen twee vuren
ENSCHEDE (NL) /NINIVE - De voorzitter van de Aramese Beweging in Irak (Syriac Independent Movement Assembly (SIMA) Eshoo Majeed Hadaya is in de nacht van 22  november in Karakosh  (provincie Nivive) door onbekende groepering doodgeschoten, kort nadat hij het SIMA-bureau had verlaten.

De heer Hadaya is op zaterdag 25 november onder belangstelling van duizenden mensen in Karakosh begraven (zie bijlage: foto’s van de belangstellenden tijdens zijn begrafenis). De heer Hadaya was een voorvechter van een democratisch Irak en was tevens een vreedzame strijder inzake de mensenrechten van de christelijke minderheden in  Irak. Omdat hij een vredesactivist voor een democratisch Irak en een mensenrechtencivilist ten behoeve van alle minderheden is zijn kist met zowel de Irakese vlag als ook de Aramese vlag versierd. Na de val van het oud regime in Irak is de Aramese Beweging (SIMA) opgericht om op te komen voor de belangen van de Aramese christenen in Irak. De Aramese christenen (ook wel bekend onder de namen Syrian, Chaldean en Assyrian) zijn de inheemse bewoners van Irak. Wegens verschillende vormen van onderdrukking zijn zij uitgedund tot kleine gemeenschappen; verdeeld onder verschillende Syrische kerken en vormen rond 3% van de Irakese bevolking.

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) spreekt haar diepe smart en afschuw uit over de gewetenloze moordaanslag op de voorzitter van de Aramese Beweging in Irak, de heer Eshoo Majeed Hadaya.

Recent is door de Nederlandse Europarlementariër dhr. Maat (CDA) in een resolutie opgeroepen tot bescherming van de christelijke minderheden in Irak. De situatie van de christelijke minderheden in Irak is alarmerend te noemen; herhaalde aanvallen op de kerkgebouwen, intimidaties en mishandeling van de christenen, discriminatie,de onteigening van landerijen en ontvoeringen zijn maar een paar voorbeelden van de leefomstandigheden van de oorspronkelijke bewonder van het land.

De Arameeërs - de oorspronkelijke bewoners van Irak -  worden in tegenstelling tot de Koerden en de Sjiieten door niemand ondersteund en worden aan hun lot overgelaten. Immers de Koerden worden door de VS ondersteun en de Sjiieten worden door Iran ondersteun. Voor de christelijke minderheden wordt de hoop op Europa gevestigd. Wil de Europese Unie voorkomen dat de christelijke minderheden in Irak het zelfde lot als de christenen in Turkije ondergaan, dan is Europa de aangewezen partij om meer druk uit te oefenen op de Irakese regering inzake de mensenrechtensituatie van alle christelijke minderheden. 

Tevens is naar aanleiding van kamervragen van SGP, CDA en Christenunie en enkele andere partijen, schrijft minister Bot van Buitenlandse Zaken in zijn antwoord, dat er in Irak sprake is van gerichte intimidatie en aanslagen tegen de christenen. Meer dan 200.000 van hen zijn het land ontvlucht en verblijven nu in Jordanië, Syrië en Turkije. Vooral in Basra, Bagdad en Mosul hebben christenen veel te lijden van geweld. Extremistische groeperingen stellen hen gelijk met de buitenlandse militairen in Irak, aldus Bot.  Daarnaast worden ze aangevallen omdat ze zich niet aan de strenge islamitische regels houden. Ook de vermeende betere sociaal-economische positie van de christenen heeft ertoe geleid dat zij het slachtoffer worden van geweld en ontvoeringen. http://www.refdag.nl/artikel/1282235/

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) doet een beroep op de Nederlandse-  en de Europese regering om politiek druk uit te oefenen op de Irakese regering om de mensenrechtensituatie van de Aramese christenen te waarborgen.

Aziz Aygur (woordvoerder Aramese Beweging voor Mensenrechten)

· Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) ·

                                   Postbus 3762, 7500 DT  Enschede – NL. E-mail: info@aramesebeweging.nl

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste