ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Persbericht  

     6 april  2008

 Opnieuw een Aramese priester in Irak vermoord

Aramese christenen worden Systematisch uit Irak verdreven

Enschede (NL)/Bagdad –Met afschuw heeft de  Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) kennis genomen van de moord op de Aramese priester  Joussef Adel  (Aboudi) van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Bagdad, op vrijdag 5 april jl. De moord op de priester heeft de Aramese christenen in Irak maar ook elders in de diaspora in schok gebracht. Geen maand geleden was de aartsbisschop van de Syrisch Chaldeeuwse kerk te Mosul, Faraj Rahho door de extremisten ontvoerd en later vermoord.

Omdat de Aramese christenen niet alleen een etnische, maar ook een religieuze minderheid betreft die qua religie bovendien wordt geļdentificeerd met de Amerikaanse troepen, is deze groep regelmatig het doelwit van zowel aanslagen met een politiek motief als wel aanslagen met religieuze achtergronden. Ondanks de door het Europese Parlement genomen resolutie (april 2006), is de dreiging tegen de Aramese christenen in Irak niet afgenomen, echter van alle bevolkingsgroepen in Irak is de situatie van de Aramese Christenen in Irak het meest schrijnend. Sinds de invasie van de Amerikaanse troepen en die van hun bondgenoten hebben reeds honderdduizenden Arameeėrs (in Irak ook wel bekend als Syriėrs, Chaldeeėrs of Assyriėrs) het gebied verlaten. Velen zoeken hun toevlucht in Syriė, Jordaniė en in westerse landen.

In oktober vorig jaar werden twee priesters van het bisdom Mossoul negen dagen ontvoerd. In juni 2007 werden een priester en drie diakens in de stad omgebracht. In januari 2005 werd mgr. Georges Camoussa, de Syrische aartsbisschop van Mossoul gedurende 24 uur ontvoerd.Een serie bomaanslagen op 6 januari jl. op diverse christelijke kerken in Bagdad en in Mosul is een recente voorbeeld van systematische verdrijving van de christelijke minderheden in Irak.

Appel op de Nederlandse- en Europese Parlement

Naar aanleiding van bovenstaande, doet de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)  een beroep op Nederlandse en Europese politici om druk uit te oefenen op de Irakese regering, de Verenigde Staten én haar bondgenoten om „alles in het werk te stellen om de Aramese christenen in Irak reėle en effectieve bescherming te bieden.”

ABM

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijvend, heeft de ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese bevolking in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. Tevens werkt ABM samen met andere, zowel lokale als internationale, organisaties om de belangen van de Aramese gemeenschap te behartigen. De Aramese Christenen zijn in Nederlands ook bekend onder de naam: Syrische Christenen.  Meer informatie over de Arameeėrs en de activiteiten van ABM vindt u op www.aramesebeweging.nl

 
Noot voor de pers
Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer 06-16499336 of via de 
E-mail: info@aramesebeweging.nl
Met vriendelijke groet,
 Aziz Aygur (Woordvoerder Aramese Beweging voor Mensenrechten)

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste