ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede Ė NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Persbericht                                                                                 16  maart   2008

 

Kamervragen aan Minister van Buitenlandse zaken inzake de dood van de Syrisch-Chaldeeuwse aartsbisschop van Mosul

ABM vreest voor de Exodus van Aramese christenen uit Irak

Enschede (NL) ĖOp verzoek van de Aramese Beweging voor Mensenrechten(ABM)  hebben op vrijdag 13 maart  een vijftal leden van de Tweede Kamer Ė inzake de ďdoodĒ op de ontvoerde aartsbisschop van de Syrisch Chaldeeuwse kerk in Mosul - vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen.

Aartsbisschop Mgr. Faraj Rahho werd op 29 februari ontvoerd na het bidden van de kruisweg. Bij zijn ontvoering, direct na het verlaten van kerkelijk terrein, werden zijn drie begeleiders gedood. Zijn ontvoerders, die vorige week de prijs van het losgeld verhoogden, deelden mee dat de 67-jarige bisschop dood was en waar zijn lichaam kon worden gevonden. Het lichaam van de aartsbisschop werd in de buurt van de Noord-Iraakse stad gevonden. Het was nog onduidelijk of hij was overleden of  vermoord. Volgens de Aramese TV zender Suryoyo Sat is de bisschop door zijn ontvoerde vermoord.

Mgr. Rahho is op vrijdag in Karamles begraven;  eens stad nabij Mosul. De aartsbisschop zal worden begraven nabij de jonge priester Ragheed, die vorig jaar zomer met twee medewerkers vlak na het vieren dan de Mis was vermoord.

Op verzoek van de Aramese Beweging voor Mensenrechten hebben een vijftaal kamerleden vragen gesteld aan de minister van buitenlandse Zaken over de dood van de aartsbisschop Rahho in vervolg op de antwoorden en op vragen over de ontvoering van de aartsbisschop Rahho.

De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden: P. Omtzigt, K. Van Gennip (beiden CDA),J. Voordewind (CU), Van der Staaij (SGP) en Van Baalen (VVD).

Naar aanleiding van zijn ontvoering heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) reeds eerder een beroep gedaan op de Europese- en Nederlandse Parlement om zich in te zetten voor een reŽle bescherming van de Aramese christenen in Irak. De ArameeŽrs, in Irak ook wel bekend als SyriŽrs, ChaldeeŽrs of AssyriŽrs.

Tevens heeft ABM op 6 maart jl. in Enschede tijdens een conferentie inzake de Aramese christenen in Irak een petitie aangeboden aan de CDA-EuroparlementariŽr Esther de Lange, ChristenUnie- Tweede Kamerlid JoŽl Voordewind en CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Sinds de invasie van de Amerikaanse troepen en die van hun bondgenoten hebben reeds honderdduizenden ArameeŽrs het gebied verlaten. Velen zoeken hun toevlucht in SyriŽ, JordaniŽ en in westerse landen. Omdat het niet alleen een etnische, maar ook een religieuze minderheid betreft die qua religie bovendien wordt geÔdentificeerd met de Amerikaanse troepen, is deze groep regelmatig het doelwit van zowel aanslagen met een politiek motief als wel aanslagen met religieuze achtergronden.

In oktober vorig jaar werden twee priesters van het bisdom Mossoul negen dagen ontvoerd. In juni 2007 werden een priester en drie diakens in de stad omgebracht. In januari 2005 werd mgr. Georges Camoussa, de Syrische

aartsbisschop van Mossoul gedurende 24 uur ontvoerd.Een serie bomaanslagen op 6 januari jl. op diverse christelijke kerken in Bagdad en in Mosul is een recente voorbeeld van systematische verdrijving van de christelijke minderheden in Irak. Met de dood van de geestelijke leider van de Syrisch Chaldeeuwse kerk in Irak (Beth Arameyť) vreest ABM voor de Exodus van de Aramese christenen uit Irak.

 

Voor de invasie van maart 2003 telde de christelijke gemeenschap van Mossoul zoín 800.000 leden. Sindsdien zijn velen het land ontvlucht of gevlucht naar Irakese  autonoom gebied; ooit de bakermat van de Aramese Christenen. De Syrisch Chaldeeuwse christenen zijn katholieken van de Syrisch oosterse ritus

en vormen de grootste christelijke groep in Irak; 45 % van alle christelijke gemeenschappen en de Syrisch Orthodoxe christenen 29%.

Appel op de Nederlandse- en Europese Parlement

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)  doet opnieuw een beroep op Nederlandse en Europese politici om druk uit te oefenen op Irak om Ąalles in het werk te stellen om de nog overgebleven Aramese christenen in Irak reŽle en effectieve bescherming te bieden en de dood van de aartsbisschop openlijk af te keuren.

De Aramese Beweging heeft verschillende Fracties in de  Tweede Kamerleden gevraagd Kamervragen te stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen. Verder heeft de ABM  op 13 maart o.a. een brief verzonden aan Hans Gert PŲttering, voorzitter van het Europees Parlement, aan Josť Barroso, voorzitter van de Europese Commissie en  aan Esther de Lange.

ABM

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijvend, heeft de ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese bevolking in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. Tevens werkt zijn samen met andere, zowel lokale als internationale, organisaties om de belangen van de Aramese gemeenschap te behartigen. De Aramese Christenen zijn in Nederlands ook bekend onder de naam: Syrische Christenen. 

 

Meer informatie over de ArameeŽrs en de activiteiten van ABM vindt u op www.aramesebeweging.nl

Noot voor de pers
Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer
 06-16499336 of via de E-mail: info@aramesebeweging.nl
 
Met vriendelijke groet,
Aziz Aygur (woordvoerder Aramese Beweging voor Mensenrechten)
 
Bijlage: Kamervragen aan minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen. 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste