ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Persbericht           5 december 2007

Nederlandse Ambassade in Ankara bericht ABM over de ontwikkelingen m.b.t. de ontvoering van monnik Daniel Savci

ENSCHEDE – ANKARA - Aartsbisschop Timotheos Samuel Aktas van de

 Syrisch Orthodoxe Kerk in Turkije heeft de Nederlandse Ambassade nader

 geïnformeerd over het verdere verloop van de ontvoeringszaak in Tur Abdin

(Salah) Zuidoost Turkije en spreekt zijn dank uit voor de snelle Nederlandse inzet en belangstelling.

Volgens betrouwbare bronnen in Turkije  zijn er thans 7 personen in hechtenis genomen,

allen zijn afkomstig uit de regio Tur Abdin (Idil, Midyat en Batman) waar vaker dergelijke

 voorvallen zich voordoen. Er is ook gesproken over de mogelijke rol van Hizbollah infiltratie

maar er zijn geen aanwijzingen dat de ontvoeringszaak daar een relatie mee heeft. Het lijkt

erop dat het gaat om ordinaire criminele en op geld beruste ontvoeringszaak.

 

De aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Turkije is persoonlijk gebeld door

Premier Erdogan om zijn steun te betuigen. Ook de hoogste legercommandant uit de

 omgeving en de gouverneur uit Mardin zijn op bezoek geweest om tot steun te zijn.

Volgens de aartsbisschop heeft de Turkse regering het maximale gedaan,

met betrokkenheid op het hoogste niveau. De zaak is op effectieve wijze

aangepakt en heeft bijgedragen aan het gevoel van veiligheid in Tur Abdin,

 waarvoor hij alle betrokkenen zijn dank zegde, aldus het bericht van de heer

Marcel Kurpershoek van de Nederlandse Ambassade in Ankara aan de Aramese Beweging voor Mensenrechten.Mede door de snelle politieke acties en druk op de Turkse overheid  door Nederlandse en Europese parlementariërs, de Nederlandse Ambassade in Turkije en de Syrisch Orthodoxe Kerk is monnik Daniel Savci op vrijdag 30 november vrijgelaten. De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

ABM

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke
 mensenrechtenorganisatie die zich geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid.
 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijvend, heeft de 
ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese bevolking in 
het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. Tevens werkt 
ABM samen met zowel nationaal als internationale organisaties om de belangen van de 
Aramese gemeenschap te behartigen. De Aramese Christenen zijn in Nederlands ook bekend onder de naam: 
Syrische Christenen, en in Turkije bekend onder de naam: Süryani.
Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende op 
telefoonnummer 06-16499336 of via de E-mail: info@aramesebeweging.nl. Voor meer info ons 
kunt u terecht op onze website via www.aramesebeweging.nl   
 Aziz Aygur (woordvoerder Aramese Beweging voor Mensenrechten)

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste