ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Beste Aziz, 


vandaag zijn de antwoorden op de kamervragen binnengekomen. Ik voeg ze bij dit mailtje. Dit betekent dat er redelijk wat contact geweest is tussen de Nederlandse overheid en de Turkse overheid/ambassade, zodat de laatste weet dat het Nederlandse parlement deze zaken met grote aandacht blijven volgen.

 Verder is er vlak na de moord van drie Christeren in Turkije een bijeenkomst geweest van de raad van ministers van de Europese Unie in Brussel. (in dit geval de minister-presidenten en de ministers van Buitenlandse Zaken). De dag daarvoor wordt er in de kamer gesproken over welke maatregelen die Raad van Ministers moet nemen. Voor ons was opheldering vragen bij Turkije de eerste prioriteit.
Ik stuur je dus even het stukje uit ons weekbulletin mee.

Een hartelijke groet,

 Pieter Omtzigt

 Uit het weekbulletin:

 Van Gennip: Positie van Christenen in Turkije zorgwekkend

Vorige week sprak de kamer met Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse inzet bij de Raad van Europese ministers. Deze Raad behandelt het buitenlandbeleid van de Europese Unie. CDA-woordvoerder Karien van Gennip uitte haar ontzetting over de moord op drie christenen in Turkije vorige week. 'De CDA-fractie maakt zich al langere tijd grote zorgen over de positie van christenen en andere religieuze minderheden in Turkije', ze vroeg de Minister deze positie in de Raad aan de orde te stellen. Aanvullend vroeg het kamerlid ook aandacht voor de verslechterende mensenrechtensituatie in Eritrea. 'Veel mensen worden wegens hun politieke opvattingen of geloofsovertuiging vervolgd of vastgehouden'. Van Gennip is van mening dat het uitgestelde bezoek van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur aan Eritrea zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden.

Tot slot vroeg ze de Minister om de Raad ook aandacht te laten besteden aan de verkiezingen in Nigeria, die gepaard gaan met doden en fraude op grote schaal. De Minister deelde haar zorgen en zegde toe het rapport van de EU-waarnemingsmissie op de agenda te zullen zetten tijdens het eerstvolgende overleg met de Buitenlandse Raad.

 Antwoorden op kamervragen van Omtzigt, Ormel en Van der Staay:

  Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het feit dat op 31 juni 2006 een bomaanslag is gepleegd op de voorzitter van de assyrische vereniging uit Augsburg (Duitsland), de heer Gebro Seven in Tur Abdin, en op 17 maart 2007 op de heer Yusuf Türker, een prominent lid van de Syrische Orthodoxe gemeenschap in Midyat?

 Antwoord

Ja.

 Vraag 2
Is het waar dat in beide gevallen nog ieder spoor van de daders ontbreekt? 1)

 Antwoord

Ja, tot op heden is nog onbekend wie voor deze aanslagen verantwoordelijk is.

 Vraag 3
Bestaat ook bij u een toenemende zorg als het gaat om de positie van de religieuze minderheden in Turkije?

 Vraag 5                                                                                                                                                       Bent  u voornemens deze kwestie aan de orde te stellen bij ontmoetingen tussen de Europese Unie-ministers en ministers van kandidaat-lidstaat Turkije?  

 Antwoord

Ik deel uw zorg over de positie van minderheden in Turkije. Het is noodzakelijk dat in de Turkse maatschappij een positiever klimaat wordt geschapen ten aanzien van alle minderheden. Naast een intensievere betrokkenheid van de Turkse regering zullen ook verdere inspanningen van het maatschappelijk middenveld, de pers en andere instellingen nodig zijn om dit te bereiken. De Nederlandse regering zal deze kwestie aan de orde stellen in bilaterale contacten en in de politieke dialoog van de EU met de Turkse autoriteiten.

 Vraag 4
Welke maatregelen treft de Turkse overheid om dergelijke minderheden te beschermen?

 Antwoord

Er zijn extra veiligheidsmaatregelen van toepassing ter bescherming van christelijke gemeenschappen in Turkije en wordt toezicht gehouden op bepaalde plaatsen, waaronder een aantal kerken en kloosters. Bovendien biedt de Turkse overheid persoonsbeveiliging indien hierom wordt gevraagd. Zoals gezegd onder vraag 3 en 5 is echter voor een daadwerkelijke verbetering van de veiligheid van minderheden een verandering van mentaliteit nodig in de Turkse samenleving. Dit vereist een brede maatschappelijke benadering waarin de Turkse overheid een actieve rol moet spelen.

 1) Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2007, en Hürriyet, 7 maart 2007

 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste