ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Aramese monnik van de Syrisch Orthodoxe kerk in Turkije ontvoerd

 3 mei  2007

Op woensdag 28 november jl. is in Tur Abdin (Salah) Zuidoost Turkije  een Aramese monnik, 

 Daniël Savci door onbekenden dicht bij  zijn abdij ( klooster St. Yakup van Salah) ontvoerd.

De ontvoerders eisen een som van € 300.000,00.

Enschede (NL) – De Aramese- en andere Christelijke minderheden in Turkije zijn de laatste tijd steeds vaker

 doelwit van grof geweld, intimidatie ontvoeringen en  bomaanslagen. Zo werd  in maart jl.

een bomaanslag gepleegd op een prominent lid van de Aramese Christenen in Midyat/Tur Abdin

 (de voorzitter van de Raad van Kerken van de Syrisch Orthodoxe kerk in Midyat).

Op woensdag 28 november jl. is de 43 jarige Daniël Savci; een monnik van de

 Syrisch Orthodoxe Kerk in Tur Abdin (Salah) door onbekenden ontvoerd.

Bovenstaande bericht is na telefonisch onderhoud tussen de woordvoerder van de

Aramese Beweging voor Mensenrechten en de woordvoerder

 van het bisdom van provinciestad Mardin (Zuidoost Turkije) bevestigd.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) maakt zich zorgen om

 het toenemende geweld en de aanslagen tegen Christelijke minderheden in

Turkije. Door ontvoeringen en  aanslagen te plegen tegen prominenten leden

van het groep, wordt de angst bij de rest van de nog overgebleven christenen

vergroot om het gebied waar zij al duizenden jaren bewonen te verlaten.

De ABM is van mening dat dit soort acties en aanslagen georganiseerd en

doelgericht plaatsvinden. Naar aanleiding van bovenstaande doet

ABM een beroep op de Nederlandse- en Europese om druk uit te oefenen op de

Turkse regering om het toenemende geweld tegen christelijke minderheden in te

 dammen en de Aramese christenen betere bescherming te bieden. Tevens heeft

 de ABM verschillende fracties van de Tweede Kamer verzocht om hierover kamervragen te stellen aan

Maxime Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken

 ABM

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke 
mensenrechtenorganisatie die zich geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijvend, heeft de 
ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese 
bevolking in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. 
Tevens werkt zijn samen met andere, zowel lokale als internationale, organisaties om 
de belangen van de Aramese gemeenschap te behartigen. De Aramese Christenen zijn in 
Nederlands ook bekend onder de naam: Syrische Christenen, en in Turkije bekend onder de naam: Süryani 
Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende 
op telefoonnummer 06-16499336 of via de E-mail: info@aramesebeweging.nl
 Aziz Aygur (woordvoerder Aramese Beweging voor Mensenrechten)

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste