ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Persbericht                                                                                       Enschede, 3 mei  2007

 

Parlementariërs  vragen  in Raad voor Europa aandacht voor de aanslagen tegen de christelijke minderheden in Turkije

Enschede (NL) – De Aramese- en andere Christelijke minderheden in Turkije zijn de laatste tijd steeds vaker  doelwit van grof geweld, intimidaties en bomaanslagen. Zo werd  in maart jl. een bomaanslag gepleegd op een prominent lid van de Aramese Christenen in Midyat/Tur Abdin (de voorzitter van de Raad van Kerken van de Syrisch Orthodoxe kerk in Midyat). Twee weken gelden zijn opnieuw drie medewerkers van een Christelijke boekhandel in Malatya (Zuidoost Turkije) op een beestachtig manier op het leven gebracht. De ABM maakt zich zorgen om het toenemende geweld en de aanslagen tegen Christelijke minderheden. Door aanslagen te plegen tegen prominenten leden van het groep, wordt de angst bij de rest van de nog overgebleven christenen vergroot om het gebied waar zij al vierduizend jaar bewonen te verlaten.

De ABM is van mening dat deze aanslagen georganiseerd en doelgericht plaatsvinden. Daarom heeft ABM een beroep gedaan op Nederlandse politici en Maxime Verhagen als minister van Buitenlandse Zaken, om druk uit te oefenen op de Turkse regering om het toenemende geweld tegen christelijke minderheden in te dammen.

Kamervragen

Mede op verzoek van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) hebben de leden van Tweede Kamer in de Raad voor Europa aandacht gevraagd voor de aanslagen tegen de Aramese- en andere Christelijke minderheden in Turkije. Op 6 april hebben de leden van Tweede Kamer (Omtzigt, Ormel en Van der Staay)  over de recente aanslagen tegen de Christelijke minderheden kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen. Op dinsdag 1 mei heeft de antwoord gegeven op vragen van de Kamerleden.

Antwoorden van Minister Verhagen

De minister deelt zijn bezorgdheid over de positie van minderheden in Turkije. Het is noodzakelijk dat in de Turkse maatschappij een positiever klimaat wordt geschapen ten aanzien van alle minderheden. Naast een intensievere betrokkenheid van de Turkse regering zullen ook verdere inspanningen van het maatschappelijk middenveld, de pers en andere instellingen nodig zijn om dit te bereiken. De Nederlandse regering zal deze kwestie aan de orde stellen in bilaterale contacten en in de politieke dialoog van de EU met de Turkse autoriteiten. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen van toepassing ter bescherming van christelijke gemeenschappen in Turkije en wordt toezicht gehouden op bepaalde plaatsen, waaronder een aantal kerken en kloosters. Bovendien biedt de Turkse overheid persoonsbeveiliging indien hierom wordt gevraagd. Zoals gezegd onder vraag 3 en 5 is echter voor een daadwerkelijke verbetering van de veiligheid van minderheden een verandering van mentaliteit nodig in de Turkse samenleving. Dit vereist een brede maatschappelijke benadering waarin de Turkse overheid een actieve rol moet spelen, aldus de Minister van Buitenlandse Zaken. Voor de antwoorden op de vragen, zie mailbericht als bijlage.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

De Aramese Beweging voor Mensenrechten is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich

geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

onderschrijvend, heeft de ABM tot doel elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese

bevolking in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. Tevens werkt zijn

samen met andere, zowel lokale als internationale, organisaties om de belangen van de Aramese

gemeenschap te behartigen. De Aramese Christenen zijn in Nederlands ook bekend onder de naam: Syrische Christenen, en in Turkije bekend onder de naam: Süryani

Aziz Aygur, woordvoerder van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Voor de pers, niet voor publicatie

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste