ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Paolo Casaca besöker ArDO i Sverige

071109

  Den portugisiska EU parlimentariken Paolo Casaca hedrade den Aramieska Demokratiska Organzationen med sitt besök till Sverige. Besöket som var arrangerat av den internationella libanesiska kommittén för FN-resolutionen 1559 och ArDO i Sverige blev väldigt lyckat.

Casaca redogjorde om situationen i Irak och speciellt för de kristna grupperna  i landet.

Han framhöll att Europa borde anstränga sig mer för att med bättre metoder hjälpa Iraks minoriteter att kunna leva mer normalt i landet. Dessutom borde fler EU länder ta sitt ansvar för att ta hand om flyktingarna från dessa minoriteter.

Casca uttryckte sin oro för situationen i Libanon och uppmanade libaneserna att välja en oberoende president fri från all terror påverkan. Han menade att man inte ska ge upp hoppet om det fria demokratiska landet och att man inte ska låta ondskans makter råda över hela Mellersta östen.

Paolo Casaca förklarade Irans koppling till Irak, Turkiet, Libanon, Gulfstaterna och till och med EU och USA.

ArDO med sina vänner kände av den stora utstrålningen som Paolo Casaca spred omkring sig och det var en hel del frågor som man kom överens om vad gäller fortsatt samarbete mot en demokratisk och pluralistiskt Mellanösten som respekterar alla sina medborgare och ger vårt folk deras rättigheter de länge har längtat efter.

EU parlimentariken Paolo Casaca tillsammans med Gabi Gello, ordföranden för ArDO i Sverige.

Ordföranden för ArDO i Sverige, Gabi Gello tillsammans med EU parlimentariken Paolo Casaca och ordföranden för den svenska grenen av den internationella libanesiska kommittén för verkställande av FN-resolutionen 1559. Roni Doumit.

Casaca i ett radio program"Vägen till demokratin" med programledaren Roni Doumit som värd.

Poalo Casaca håller en föreläsning om den demokratiska processen i Mellerstaösten med den konservativa och liberala organsiationen Heimdal som värd.

Poalo i färd med att lämna över AzorernasVatikan flaggan (den helige andens) till senior rådgivaren för Mellerstaösterns arameiska organisationerna, Josef Saouk.

ArDO Medlemmar tillfredsställa med Paolo Casacas sällskap.

Suryoyo Sat var på plats för att tåcka den stora evenemanget.

 Av: ArDO Media kontoret

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt