ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Profeten Elisha och den arameiske generalen Naaman

Det går inte att säga helt säkert vilken händelse den här bilden illustrerar, men förmodligen handlar det om ett av de underverk som profeten Elisha utförde efter sina besök i staden Shunem. I så fall skulle personerna passa in på berättelsen om Naaman, och hur Elisha botade honom från spetälska.

Naaman var överbefälhavare i Aram, det rike som ofta låg i krig med israeliterna. Trots att Elisha befann sig i Samaria i Israel, och trots att Naaman tillhörde fiendesidans militära ledning lyckades han ta sig till profeten och söka upp honom. Naaman hade fått höra talas om Elisha genom en ung israelitisk flicka som tidigare hade tagits som krigsfånge och nu arbetade som tjänsteflicka åt Naamans hustru. När flickan fått veta att Naaman led av spetälska hade hon sagt att hon visste att Elisha kunde bota människor från den sjukdomen. Naaman fick ett rekommendationsbrev av den arameiske kungen att ta med sig till Israels kung, tog också med sig tio talenter silver, 6000 siklar guld och tio högtidsdräkter, och så begav han sig till Israel med sitt följe.

Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: "Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden, så skall din hud läkas och du bli renad." Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sade: "Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad?"

ANDRA KUNGABOKEN KAPITEL 5:9-12

En av personerna som följt med Naaman lyckades ändå övertala honom att han skulle pröva att följa profetens råd.

Naaman for då ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: "Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever, han som jag tjänar: det kan jag inte göra." Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva.

ANDRA KUNGABOKEN KAPITEL 5:14-16

Det är förmodligen det här som bilden föreställer. Till vänster står en man klädd som en riddare. Det bör vara överbefälhavaren Naaman. Till höger, främst i en mindre folksamling, står profeten Elisha. Det ser ut som att Elisha gör en avvärjande gest med höger hand. Kanske är det just här han säger till Naaman att han inte kan ta emot någon gåva.

 Källa:.svenskakyrkan.se

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt