ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Om den maronitiska kyrkan

Denna kyrka fick sitt namn Maronitiska efter eremithelgonet Maron. Vi vet inte när den helige Maron föddes, men han dog år 410 e.Kr. Den helige Maron levde ett asketiskt liv på berget Cirro i Afamia, Syrien. Hans liv var en förebild för många människor, som efterfrågade hans råd och förböner. Många följde hans sätt att leva och Gud skänkte honom även gåvan att skapa mirakel.

Efter hans bortgång år 452 e.Kr. grundades ett kloster som uppkallades efter honom. Munkarna och folket som bodde runtomkring bekände sig till den katolske tron, så som det fastställdes vid kyrkomötet i Chalkedon år 451 e.Kr. De första maroniterna bodde i nuvarande Syrien och Libanon. Efter den muslimska jihad-erövringen flydde många maroniter som befann sig i Syrien till Libanon, i synnerhet norra delen av landet.

Den maronitiska kyrkan kallas dock officiellt den Syriska-Antiokiska Maronitiska Kyrka. Det var i antiokien som de troende först kallades kristna (Apg. 11:26). I slutet av 600-talet blev den antiokiska patriarkstolen vakant till följd av den muslimska erövringen. Maroniterna som redan utgjorde en egen kyrklig enhet samlades då och valde sin förste patriark Johannes- Maron. Den nuvarande patriarken heter Mar Nasrallah Boutros Sfeir. Den maronitiska kyrkan har alltid befunnit sig i gemenskap med Petri efterträdare i Rom. Det liturgiska språket är arameiska, det språk som Jesus talade. Detta språk talades i Libanon och i Syrien, mest känt idag under namnet Syrianska. Den maronitiska liturgin är ganska enkel på grund av att den har burits upp av munkar och folket, som ofta var bönder. Liturgin reflekterar på detta sätt folkets egen kultur.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt