ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Historik

·        Det arameiska folket levde i sitt historiska område ”Aramea” i Mellanöstern sedan drygt 4000 år. Bland annat härrör det äldsta bevarade dokumentet där araméerna benämns till 2300 f. Kr.

·        Sedan 400-talet har araméerna varit utan en egen stat. Och vid det ottomanska imperiets sammanbrott efter första världskriget, togs ingen hänsyn till det arameiska folket när kolonialmakterna styckade araméernas historiska land och skapade i stället nya stater.

·        Araméerna var framstående köpmän och dominerade under långa perioder handeln längs ”sidenvägen”. Dock förblir de mest kända för sina enorma kulturella insatser, med spridningen och utvecklingen av alfabetet bland det största de efterlämnat mänskligheten. Det arameiska språket var till exempel, mellan 700-talet f. Kr. och 600-talet e. Kr., ett internationellt språk som användes i området mellan Egypten i söder och Centralasien och Kina i norr. Jesus Kristus och hela den judiska befolkningen talade arameiska. Araméerna var då ett stort

 folk

·        Den våldsamma Arab-islamiska invasionen i Mellanöstern motverkade - och fortfarande motverkar- detta anrika språk, dess folk och kultur.

·        Idag används arameiskan som kyrkospråk av miljoner människor. Över 1.5 miljoner människor i världen talar idag olika varianter av arameiska som vardagsspråk: av dessa lever ca 50 000 i Sverige.

·        Arameiskan är ett av de få språken som är äldre än 4000 år och talas än idag.

·        Benämningen Syrianer antogs när araméer i stora tal blev kristna.

·        Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO) bildades 1987 i syfte att bland annat bilda opinion, såväl på nationell som på internationell nivå, för den arameiska saken samt att återerövra det arameiska folkets bortrövade rättigheter; såväl geografiskt som historiskt och kulturellt i Mellersta Östern.

Arameiska Demokratiska Organisationen (ArDO)

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt