ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

En kort introduktion av syrianerna/araméerna och syrisk-ortodoxa kyrkan

av Ishak Akan

Denna sammanfattning ör den första i sitt slag som publiceras i bokform på svenska. Boken är en viktig källa för alla som intresserar sig för eller vill bekanta sig med syrisk-ortodoxa kyrkans lära och tradition i historiskt perspektiv som med syrianernas historiska bakgrund och dess litterära utveckling.

Förutom många bilder, en del tabeller och kartor, kompletteras bokens innehåll med fyra värdefulla avsnitt, författade av Dr teolog Bertil Persson. Han förtydligar olika historiska begrepp och arameiska språkets betydande roll i Främre Orienten samt behandla bla de främre orientaliska kristna och deras möte med Västvärlden.

Boken är lättläst och den kan även användas i undervisningen i både grundskolor och vid högre studier.

Är ni intresserade av boken kan ni kontakta Arameiska Demokratiska Organisationen )ArDO) på postmaster@arameiska.se

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt