ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Till samtliga riksdagsmän i Österrikes Parlament

Högt ärade riksdagsmän,

091119;

 

 

Mor Grigorios Melki Ürek

 

Deutsch

Denna torsdags morgon, den 19.11.2009, lägger Ni fram beslutet/resolutionen i Österrikes Riksdag som berör vårt syrisk ortodoxa kloster Mor Gabriel i Tur Abdin i Turkiet. Det glädjer oss jätte mycket att även Ni och Österrike kämpar för rättigheterna i Turkiet för det syriansk arameiska folket. Vi välkomnar detta beslut och vi tackar Er jätte hjärtligt för detta.

I Er resolution som ni har lagt fram, står tyvärr den falska beteckningen "Assyrier" för vårt syriansk arameiska folk. En sådan grupp från vårt folk som kallar sig har förmodligen spridit ut sig även bland Er, varför vi skulle vilja anmärka att detta är mycket omstritt. Det påhittade namnet "Assyrier", som har uppstått seden 1900-talet, splittrar inte bara vårt arameiska folk, utan riskerar även dess sanna identitet och därmed även dess 3000-åriga gamla historia.

Syrianerna är Araméer och pratar arameiska, Jesu och apostlarnas modersmål. Och de har inget att göra med fornassyrierna. Vår syrisk ortodoxa kyrka är fullständigt emot beteckningen "Assyrier".  Enligt vår uppfattning, har assyrierna efter deras undergång 600 f.Kr.  försvunnit från jordklotet, i alla fall så nämns de inte någonstans som ett folk som har överlevt.

Därför ber jag Er, ärade riksdagsmän, att avstå från användningen av beteckningen "assyrier". Ända seden vårt folk blev kristet, har vi faktiskt hetat syrianer, döpt efter den gamla provinsen Syrien. Ursprungligen är syrianer utan tvekan araméer.

Eftersom namnet syrianer ibland förväxlas med den muslimska befolkningen i Syrien, så föredrar man i Europa nuförtiden, att återigen använda det tidigare folknamnet Araméer.

Jag tackar Er och tackar även den österrikiska regeringen för dess insats.

Översatt från tyska till svenska av Arameiska Demokratiska Organisationen.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt