ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Arameiska Demokratiska Organisationen deltar i föreläsning

 

 

ArDOs ordförande Gabi Gallo tackar professor Sebastian Brock

 

Lördagen den 27 mars kl 13:00 hölls en föreläsning av bla professor inom syrologi Sebastian Brock från Universitetet i Oxford i England. Föreläsningen handlade om ”den arameiska nationens krona” som Mor Jakob av Serugh (d. 521) kallade Mor Afrem (306-373) för. I föreläsningen berättade om vem den verkige Mor Afrem var . Om han var diakon eller munk? Om han verkligen var i Egypten hos Anba Bishoi och om han verkligen besökte Basilios den Store av Ceaserea i Kappadokien? Och andra frågor.

Efter föreläsningarna hölls en gudstjänst, och senare avslutades dagen med en att Brock höll en föreläsning om boken The Illuminous Eye som översattes till svenska under titeln Det upplysta ögat, och om de olika språk som boken översatts till och kommer att översättas till i framtiden. bla svenska, danska, rumänska, malayalm (ett indiskt språk som talas i Indiens sydspets Kerala).

Den Arameiska Demokratiska Organisationen tackade Sebastian Brock för att tjäna den arameiska nationen i sin forskning inom den arameisk språkliga litteraturen och historien.

David Dag

Arameiska Demokratiska Organisationen

För att läsa en sammanfattning av Sebastian Brocks föreläsning klicka här

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt