ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

SUA Youth Academy - en progressiv arameisk ungdomsrörelse som sätter agendan

OMVÄRLDEN För cirka en vecka sedan avslutade Syriac Universal Alliance (SUA) ungdomsakademi sin första internationella ledarskapsutbildning i European Youth Center i Strasbourg. 30 arameiska (syrianska) ungdomar från olika delar av världen fick med sig många nyvunna kunskaper i bagaget om ledarskap, mänskliga rättigheter och identitet.

Resan till Strasbourg som pågick mellan 25 juni-2 juli samlade 30 arameiska (syrianska) ungdomar från Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Libanon, Jordanien och Indien. Samtliga svenska deltagare är på olika sätt aktiva inom SAUF (Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet och SAAF (Syrianska-Arameiska Akademikerförbundet).

Kursen gick under namnet 1st International Aramean Young Leadership Training Programme: The Road to the Future och arrangerades av SUA Youth Academy, tillsammans med European Youth Center, ett underorgan till Council of Europe (Europarådet). Högt uppsatta personer i SUA:s ledning gjorde ett fantastiskt jobb som utbildningsledare för kursen. De gjorde sitt yttersta för att hålla i programmet och för att göra det till ett framgångsrikt projekt.

Stämningen i gruppen var avslappnad och atmosfären trivsam från dag ett. Den första dagen i Strasbourg syftade till att just skapa en känsla av samhörighet och gemenskap inom gruppen. Sedan var det rivstart med att utveckla våra ledarskapsförmågor med hjälp av övningar och scenarion på verkliga fall. Vi fick också lyssna på intressanta föreläsningar och tillämpa olika teoretiska angreppssätt på ledarskap.

Ett annat ämne på agendan var Identitet. Vi fick bland annat ta del av en inspirerande föreläsning om arameisk identitet av SUA:s ordförande Johny Messo. Vi fick också lära oss hur lobbying fungerar och hur man arbetar för att göra vårt folks röst hörd på internationella och nationella arenor.

Dessutom fick vi självfallet bekanta oss med SUA:s arbete som har rönt stora framgångar de senaste två åren. SUA som en icke-statlig organisation (NGO) och särskild rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala råd bedriver ett omfattande arbete med parlamentariker och parlamentariska rådgivare vars ansträngningar nyligen har resulterat i att SUA:s rekommendationer accepterats av Europarådet. Närmare bestämt är det resolution 1704 där SUA uppmanar Turkiet att på allvar ta itu med frågan om den arameiska (syrianska) minoritetens rättigheter.

Vi utbildades också i grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter. Vi fick bekanta oss med hur arbetet för mänskliga rättigheter bedrivs i Europarådet men också om SUA:s omfattande arbete för det arameiska (syrianska) folkets rättigheter som har resulterat i fördjupade rapporter om S:t Gabrielfallet samt den alarmerande situationen för det arameiska (syrianska) folket i Irak.

Slutligen fick vi vara med om att hitta och forma strategier för att få en större massa att arbeta ideellt med olika arameiska (syrianska) frågor. Med workshops och andra övningar definierade vi problemet och försökte hitta olika lösningar. Vi fick också vara med om att forma SUA Youth Academy genom att sätta upp visioner och mål och en plan på olika projekt och aktiviteter.

Förutom nyförvärvad kunskap och perspektiv är alla vi 30 deltagare nu en sammansvetsad grupp med många idéer som vi vill verkställa. Det här projektet har resulterat i att vi idag är betydligt mer motiverade, engagerade och inspirerade ungdomar. Vi kommer att ta med oss dessa nyvunna kunskaper hem för att motivera, engagera och inspirera andra till att arbeta för sitt folk.

SUA Youth Academys 1st International Aramean Young Leadership Training Programme: The Road to the Future är bara början på något stort. Jag är helt övertygad om att SUA Youth Academy kommer att spela en stor och viktig roll i arameiskt (syrianskt) ungdomsarbete i framtiden.

FAKTA
SUA Youth Academy är den gren av SUA som ansvarar för att utbilda och knyta kontakt med arameiska (syrianska) ungdomar. De har också som mål att informera arameiska (syrianska) ungdomar om betydelsen av SUA:s uppdrag och verksamhet. Ett annat mål för SUA Youth Academy är att hitta talangfulla unga ledare med avsikt att utbilda och vägleda dem till morgondagens arameiska (syrianska) ledare i lokala, nationella och internationella organisationer världen över.

Council of Europe (Europarådet) bildades 1949 av tio länder i Västeuropa, däribland Sverige. Med anledning av hemskheterna under Andra världskriget kom dessa länder till slutsatsen att man behövde samarbeta för att försvara de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin. Europarådet med sitt säte i Strasbourg i Frankrike har 47 medlemsländer.

Utbildningsledare för1st International Aramean Young Leadership Training Programme: The Road to the Future:
Sarah Bakir (Ordförande för SUA Youth Academy)
Tony Messo (Styrelsemedlem i SUA Youth Academy)
Johny Messo (SUA:s ordförande)
Philip Hanna (SUA:s generalsekreterare)
Daniel Gabriel (NGO-direktör och ansvarig för SUA:s avdelning av mänskliga rättigheter)

Emanuel Barhaido
Redaktionen

bahro

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt