ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Vad skulle det ha hänt om vi hade talat syrianska i Libanon?

 

 

 

 

 

Av Dr. Imad Chamoun
 

-         Om vi hade talat syrianska i Libanon, skulle den libanesiska författningen inte haft paragrafen som säger att Libanon har en arabisk identitet.

-         Om paragrafen om Libanons ”arabiska” identitet inte fanns, skulle vi inte blivit tvungna att ingå i Arabförbundet 1945.

-         Om vi inte blivit medlemmar i Arabförbundet, skulle vi inte blivit tvungna att vara lojala mot de arabiska frågorna.

-         Om vi inte var lojala mot de arabiska frågorna, skulle vi inte ha blivit tvungna att ta emot 150 000 palestinska flyktingar 1948.

-         Om vi inte hade tagit emot de palestinska flyktingarna, skulle vi inte ha blivit tvungna att underteckna Kairos överenskommelse 1969.

-         Om vi inte hade skrivit under Kairos överenskommelse, skulle flyktingarna inte ha möjlighet att omvandlas till en organiserad armé och till en stat i staten.

-         Om flyktingarna inte hade omvandlats till en stat i staten, skulle de inte ha kunnat begå övergrepp mot den libanesiska armén eller hota landets säkerhet 1973.

-         Om de arabiska utrikesministrarna inte hade hindrat den libanesiska staten från att fullborda sina militära operationer för att slå ner den palestinska revolten, skulle palestinierna inte ha kunnat upplösa den libanesiska staten, dela den libanesiska armén på religiösa grunder eller hota de kristna i Libanon och attackera dem 1975.

-         Om palestinierna inte hade lyckats med att upplösa staten eller attackera Libanons kristna, skulle Libanons mufti Hassan Khaled år 1975 inte ha kunnat deklarera att ”palestinierna i Libanon är muslimernas armé i landet”

-         Om muslimerna i Libanon inte hade avsikter att omvandla landet till en islamisk republik, skulle muftin inte se palestiniernas armé som muslimernas. Hassan Nasrallah, Hizbollahs generalsekreterare, å sin sida, skulle inte ha deklarerat i tidningen A-safir den 12 juli 1987 att Libanon är islams och muslimernas land och bör styras av islam och muslimer.

-         Om palestinierna inte hade fått komma in i Libanon 1948 som araber, skulle de ingalunda kunnat spela sin roll som muslimer 1975.

-         Eftersom det fanns avsikter att arabisera oss, blev vi så småningom medlemmar i Arabförbundet, vilket i sin tur är med sina 21 stater är medlem i Islamiska Kongressens organisation som har totalt 56 muslimska medlemsstater.

-         Slutligen skulle jag vilja påpeka att arabismen är en fisk och Islam är dess vatten, och att arabismen och Islam är två sidor av samma mynt. Vi måste därför vara på vår vakt mot arabiseringen. Men om vi är mot arabiseringen av oss själva, så betyder det inte med automatik att vi skulle vara mot araber i allmänhet. Det är två i helt skilda saker.

Översatt från arabiska 

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt