ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

2004-10-26 - Det behövs insatser för att bevara och utveckla arameiskan

Motion som jag med flera skrivit till Europarådet (där jag är svensk delegat)

Av Carina Hägg (s) riksdagsledamot


Arameiskan är mest bekant som det språk Jesus talade. De äldsta bevarade skrivna texterna, på gammal arameiska, är från 800-600 före Kristus. Studiet av arameiska är viktigt i lingvistik och filosofi men också i historia, religion och litteratur. Men i de områden där språket har sitt ursprung hotas det nu av utplåning. Det behövs så snabbt som möjligt en undersökning om språkets ställning och om det stöd som krävs för att det ska kunna utvecklas och överleva.

Under de senaste årtiondena har immigranter tagit med sig det arameiska språket och dess traditioner till ett antal länder. Men samtidigt har de ursprungliga språkgrupperna tunnats ut och överföringen av dessa traditioner till nya generationer har försvårats.

Språket är viktigt både för kommunikation och som traditionsbevarare för de grupper som har arameiskan som sitt modersmål. Det är dessutom viktigt för teologiska studier av judendomen, den tidiga kristna kyrkan och islam.

För närvarande har arameiskan inget "hem". Det finns inget centrum som tar ansvar för språket. Det är nödvändigt att länder och lärosäten tar detta ansvar och samarbetar. En dialog måste inledas med de berörda språkgrupperna för att utveckla det skrivna språket och säkerställa att arameiskan överlever.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt