ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

ArDO och SD I en tur I Libanon

20150925

Arameiska Demokratiska Organisationen arrangerade en politisk tur i Libanon för Sverige Demokraterna i syfte att få en bättre bild i flykting frågan och att stärka banden mellan det svenska partiet och likasinnade grupper i Libanon och Mellanöstern.

ArDO representerades av vice ordföranden Roni Doumit och SDs riksdagsledamöter Julia Kronlid och herr Pavel Gamov, båda i den Internationella affärs kommiten .

ArDo ocxh SD träffade fader Abdo Badwi I USEK Universitetet och fick en tur genom den heliga heliga Arameiska konsten som fader Abdo leder och arbetar med. Fader Abdo leder fakulteten om helig konst och arameiska/syriska (syrianska) studier.  


Tillsammans ,ed den kaldeiska biskopen Michael Kasarji I biskops sätet I Sad el-Bushriye, Beirut. Närvarande var även många kristna flyktingar freån Nineve slätten i Irak.


Delegationen lyssnade på lösningar om flykting krisen från Falangist (Kataeb) ledaren Sami Gemayel och historien om det Libanesiska motståndet. Närvarande Roni Doumit (ArDO), Julia Kronlid och Pavel Gamov (SD), Sami Gemayel (Falangistpartiet/Kataeb) , Jane Khoury (ArDO), Melhem Matta (WLCU och ArDO).


Telekommunikations Minister Boutros Harb förklarade regeringens syn på flykting krisen och Libanons behov för internationellt stöd i denna fråga.


ArDO och SD d3elegationen hade även möte med den Svenska Ambassadens personal vilka var väldigt hjälpsamma och gav den svenska synpunkten på situationen av de syriska flyktingarna.


I UNHCRs kontor I Beirut med programmets ledare som arbetade direkt med flyktingarna.


 

ArDOs Roni Doumit arrangerade en middag I Jouneh till Julia Kronlids och Pavel Gamovs ära.

Under kvällen fick ArDOs medlemmar chansen att utbyta idéer med våra svenska gäster och påbörja starkt vänskapsband.

SD är förutbestämd att stödja utvecklande projekt i Libanon att hjälpa den Arameiska ungdomen att stanna kvar i sina historiska länder och att bevara det arameiska kulturarvet.  ArDO stödjer SD att bevara svenska värderingar levande i Sverige och SD stödjer ArDO att bevara den Arameiska kulturen i Libanon.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt