ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Islamikaze

Martyrskap och självmordsdåd i Islamistpartier

Av: Bar Lebnon

 Förr i tiden skedde dessa dåd långt bort från Sverige men vi har sett hur de år efter år sprider sig till hela världen. Man ser och hör om dessa dåd varje dag och det är många som inte förstår sig på partierna och människorna som utför dåden.

 Islamikaze-dåd utgör kärnan i många Islamist partier och deras popularitet ökar hos en mängd människor med varje dåd som utförs. Partierna skulle inte heller ha en kontinuitet om man inte hade det här vapnet som skrämmer livet ur de flesta motståndare.

 Dessa partier står bakom religionen Islam och försöker att legitimera allt de gör med detta.

På alla nivåer finns det muslimska röster som är för Islamikaze och röster som är emot. Genom att läsa Islams heliga bok ”Koranen” kan många bli förvirrade av att det kan stå dubbla budskap ibland, det är därför religiösa lärda muslimska män inte ofta svarar på enstaka frågor som berör Koranen utan sätter stor vikt i hela budskapet.

Det blir lätt att tolka Koranen fel och missförstånd kan lätt uppstå särskilt eftersom det inte finns ett överhuvud eller en central institution som kan säga en sak som alla berörda kan följa. På det här sättet skulle man kunna sätta stopp för det här att olika religiösa ledare tolkar Islam så som det passar dem. Idag kan nämligen samma händelse välsignas i ett land i Mellanöstern och fördömas i ett annat land som Sverige beroende på vilken Sheikh eller Imam det är som predikar i moskén. Generellt så välsignas dock dåden som de största Islamistpartierna som verkar på marken idag, nämligen Hizbollah och Hamas utför mer än dem fördöms.

En slutsats som jag kommer fram till är att dessa partier vet exakt vad de håller på med.

De vet vilka delar de ska klippa ur Koranen och propagera igenom för sina mål och ideologier.

 Partierna Hizbollah och Hamas visar att detta Islamikazemönster och denna dödskultur och ideologi finns i Islams båda huvudgrenar, nämligen Shiism genom Hizbollah och Sunnism genom Hamas. Den ena har rötterna i den Shiitisk Iransk Islamiska revolutionen och den andra som är Hamas har sina grunder i Egyptens Sunnitisk Arabisk Politisk Islamist tradition.

 Båda partierna hämtar sin legitimitet ifrån religiösa ledare och båda kan skrämma upp folket med samma gemensamma fiende, den ”lilla satan Israel”. Båda partierna har blivit störst och starkast i de fattigaste områdena av länderna de verkar i. Hizbollah verkar i Libanon och Hamas i de Palestinska områdena. Ändå är det inte bland dessa fattiga och säkert många gånger desperata människor som partierna hittar sina Islamikaze-aspiranter och många gånger är det aspiranterna som hittar partierna. Det är bland medelklassen de flesta finns. För det mesta har det visat sig att aspiranterna har haft en vanlig uppväxt i medelklassfamiljer. De

studerar vidare på Universitet eller så har de ett vanligt jobb och en egen familj att försörja.

 Jihad

Jihadbegreppet och införandet i kulturen har inte gjort saken lättare. När en ensam individ ska tolka Jihad är det väldigt svårt för han att kunna vara kritisk då det ska vara Guds ord i Koranen som beskriver Jihad. Det blir svårt för muslimen att tänka logiskt för även om han skulle komma fram till något som går emot Jihad och som han tycker låter bra så måste han i alla fall stödja Jihad om han vill vara accepterad i det muslimska samhället. Hur som helst så hänger allting ihop. Jihad öppnar den andliga vägen för Islamikaze och Islamikaze blir redskapet för Jihad. Problemet är riktigt komplicerat och det finns inget svart och vitt. Om man ska lyssna på muslimska röster i Mellanöstern kommer man att komma fram till en viss slutsats och lyssnar man på Imamen i Sverige kommer man fram till något helt annat.

Jag har svårt att se ett slut på sådana Islamikazedåd för även om partierna kan stoppas så kommer ideologin att leva kvar. Även om ideologin kan ändras ibland beroende på vem det är som får tolka den heliga skriften så finns det alltid någon som tolkar den våldsamt och på det sättet låter han det heliga kriget vara igång för evigt.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt