ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Dialog mellan Civilisationerna

 

Av: Bar Lebnon

Ardo:s Roni Doumit som också är ordförande i Svenska Freds och skiljedoms föreningen presenterade sitt program för samarbete med mellan freds människor i Sverige och demokratiska och fredliga krafter i Mellanöstern. Här kommer talet:

I världen har vi börjat se hur olika länder och olika religioner går mer och mer mot en kamp dem emellan som kan förklaras som en kamp om vilken civilisation som ska överleva den andra. Libanon är ett land som har haft mycket erfarenhet av en sådan kamp men som också har sett goda tider av samlevnad och positiv demokratisk utveckling. En utveckling som har gjort det möjligt för olika civilisationer att vara med och dela på makten landet och därigenom kunna få till ett system som alla kan leva under och vara nöjda med.

Vi vill att Svenska Freds ska uppmuntra och stödja en studieresa till Libanon som kommer att praktiskt arrangeras av Svenska Freds i Uppsala. Detaljplaneringen kommer senare. Grundidén är att anordna en studieresa till Libanon i syfte att studera olika orsaker till krig och olika sätt att få till en hållbar fred. Resan skulle pågå under en vecka med aktiviteter från morgon till kväll.

Med tanke på CS önskan om att bredda demokratiarbetet inom Svenska Freds till att även innefatta andra regioner än Östeuropa vill vi att resan ska stödjas av det centrala demokratiutskottet. Därför vill vi få in en formulering om satsningen i föreningens handlingsprogram. I anslutning till resan skulle seminarier och föreläsningar kunna ordnas och debattartiklar skulle kunna skrivas för att diskutera situationen i Libanon.

Vårt förslag är:

Att övriga föreningen uppmuntrar och stödjer en studieresa till Libanon som arrangeras av Svenska Freds i Uppsala.

Att resan ska ske inom ramen för Svenska Freds demokratiarbete och därmed ska satsningen in i föreningens handlingsprogram.
Att demokratiutskottet tillsammans med lokalföreningen i Uppsala ska undersöka vilka pengar som kan sökas för att en sådan resa ska kunna genomföras.

 Roni Doumit, ordförande i Svenska Freds i Uppsala

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt