ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

IRAN: Kvinnohandeln ökar - regeringstjänstemän uppges vara inblandade

 

Av: Bar Lebnon

Chefen för Interpol i Iran uppger att kvinnohandeln idag blivit en av de mest vinstgivande verksamheterna i landet. Regeringstjänstemän uppges vara inblandade i såväl denna handel som övergrepp mot kvinnor och flickor. Uppgifterna ges i en artikel i Women's Enews.

Författarna, Ramesh Sepehrrad och Donna M. Hughes, är ordförande för National Committee of Women for a Democratic Iran i Washington, USA, respektive professor vid programmet för kvinnostudier vid University of Rhode Island.

Sepehrrad och Hughes skriver att de islamiska fundamentalisterna i Iran under de senaste 25 åren har lagt ner enorm möda på att kontrollera och förfölja kvinnor i islams namn. Den "könsapartheid" man på detta vis genomfört är till sina allmänna drag känd. Mindre känt är att Iran nu alltså sällat sig till den växande globala handeln med kvinnor.

Författarna hänvisar till en officiell källa i Iran som säger att antalet tonåriga prostituerade i landet sjudubblats. I huvudstaden Tehran uppskattar man att det finns 84 000 kvinnor och flickor som prostituerat sig, på gatan eller i någon av de 250 bordeller som uppges finnas i staden. Tusentals iranska kvinnor skall ha sålts utomlands som sexslavar.

Många av flickorna kommer från fattiga områden på lansbygden. Drogberoendet i Iran anges som epidemiskt och flickor säljs för att finansiera fädernas missbruk. Den höga arbetslösheten, 28 procent för ungdomar i åldern 15-29 år; 43 procent för kvinnor mellan 15 och 20 år - anges som en allvarlig riskfaktor.

Hur länge ska förtryck på alla sätt få fortsätta i Iran, landet som en gång i tiden hade en ledande civilisation. Idag backar landet för varje dag och en revolution mot mullorna borde äga rum snart om landet ska komma på fötter igen och folk börjar få tillbacka rätten att leva.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt