ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Ardo fanns med i Bryssel och stödde sina bröder och systrar

 

Av: Bar Lebnon

Arameiska demokratiska organisationen (ArDO) deltog i den stora manifestationen, som anordnades i Bryssel, Belgium, till 90-årsminnet av folkmordet på araméerna (Seyfo) i Bryssel i helgen.

Cirka 1500 personer närvarande och Arameiska Demokratiska Organisationens representant Roni Doumit höll ett kort tal folkmordet samt kortfattat redogjorde för organisationens planer och sina mål för framtiden. Följaktligen  framkom det att ArDO strävar efter att skapa pluralistiska system i hela Mellanöstern, som respekterar mänskliga rättigheter och ger vart folk sin rätt att värna om sin identitet. Libanon är härvidlag ArDO:s utgångångspunkt, där autonomi för Libanons kristna araméer inom ett federalt Libanon inte är någon omöjlighet i framtiden.

I sitt tal tog Roni, dessutom, upp andra massakrer på Mellanöstern kristna efter 1915 och menade att de kristna araméerna måste kämpa tillsammans med Mellanösterns övriga kristna för att kunna bryta detta mönster.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt