ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Professor Assad Sauma Assad

forskare och specialist inom syrianernas-arameernas språk, civilisation och deras historia.

Stockholm Sverige

 

English

عربي


författare av boken "Den Syrianska Läraren och poeten Yuhanon Dolabani

En dikt om kärlek till den arameiska nationen

En dikt om kyrkan

Inledning samtal med elever

Syrianerna ett folk hög kultur men utan eget land

Saumas föreläsning om patriark Afrem Barsaum i konferensen.

Afrem Syriern

Edessa och dess kungar

 

Ny bok på svenska Afrem Syrianen och hans livshistoria och skrifter

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt