ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


Former av arameiska alfabetet i olika tidsperioder.

1) Fornarameiska 800-talet fKr 2)  600-talet fKr.

3) 400-talet fKr. 4) Palmyrenska 5) Nabateiska.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |