ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


 

KONUNGARNAS MÅNAD         JANUARI

 

Shem, Shema:                                           Semitiska folkens anfader, Noas förstfödde son.

Årom, Åromia:                                          Araméernas anfader, son till Shem (östarameiska dialekten).

Aram, Aramia:                                          Araméernas anfader och land.

Us, Usea:                                                  Arams förstfödde son.

Hul, Hulia:                                                Arams andre son.

Geter, Geteria:                                          Arams trädje son

Mas, Mesja:                                              Arams fjärde son

Rehob, Rehoba:                      Konung av Aram Soba (Libanon), fader till Hadadeser (1000-talet f. Kr.)

Hadadeser, Hadadesa:                              Konung av Aram Soba, son till Rehob (1000-talet f. Kr.)

Sobak, Sobakia:                                         Hadadesers överbefällhavare (1000-talet f. Kr.)

 Toi, Tojin:                                                 Konung av Hamat, fader till Adoniram (1000-talet f. Kr.)

Adoniram, Adonira:                                   Konung av Hamat, son till Toi (1000-talet f. Kr.)

Reson, Resonja:                                        Konung av Aram-Damascus (900-talet f. Kr.)

Hezjon, Hezjona:                             Konung av Aram-Damascus, fader till Tabrimmon (900-talet f. Kr.)

Tabrimmon, Tabrimmona:                     Konung av Aram-Damascus, fader till Bar Hadad I (900-talet f. Kr.)

Hadad I-III, Hadadia:                     Konungar av Aram-Damascus (800-talet f. Kr.).

Bar:                                                Endast som efternamn, Bar betyder son.

Naaman, Namania:                          General hos Bar Hadad III (700-talet f. Kr.)

Hasael, Hasalin:                       Mäktig konung av Aram-Damascus, fader till Bar Hadad III (843-797  f. Kr.)

Arkulini, Arkulin:                            Konung av Hamat (800-talet f. Kr.)

Gabbara, Gabbarin:                          Konung av Guzana (800-talet f. Kr.)

Kilamwa, Kilamtha:                         Konung av Yadi (800-talet f. Kr.)

Panamwa, Panamja:                         Konung av Yadi (800-talet f. Kr.).

Shamachnuri, Shamanur:                 Konung av Beth Bakhjani (800-talet f. Kr.)

Ahuni, Ahunja:                                Konung av Bet Adini (800-talet f. Kr.)

Nuradad, Nuradia:                           Konung av Tur Abdin (800-talet f. Kr.)

Karar, Karia:                                   Konung av Gozana (800-talet f. Kr.)

Aziro, Azira:                                    Konung av Yadi (700-talet f. Kr.).

Rekub, Rekuba:                              Konung av Samal (700-talet f. Kr.)

Ahikar, Ahkaria:                             Den vise, arameisk filosof, diktare, rådgivare (700-600-talen f. Kr.)

Resin, Resinia:                                Siste konungen av Aram-Damascus (730-talet f. Kr.).

 

KONUNGARNAS MÅNAD   FEBRUARI       

Zakir, Zakira:                                  Konung av Hamat.(700-talet f. Kr.).

Nabopolesar, Nabolea:                   Arameisk konung, erövraren av Babylonien  (626-605 f. Kr.)

Nabokadnesar,Nabonea:                            Arameisk konung och grundare av Nybabyloniska riket (605-562 f. Kr.)

Neriglissar,Neriglessa :                  Arameisk konung av Babylonien (559-556 f. Kr.)

Nabunaid, Nabunia:                        Siste arameiske-kaldeiske konungen av Babylonien (555-539 f. Kr.)

Samja, Samerja:                              Konung av Hatra (192 e. Kr.).

Abgar I-XI, Abgera:                       Kunungar av Urhoy (Edessa)  (132f Kr-244e Kr).

Manu, Mana I-IX:                          Konungar av Urhoy (94f Kr-214e Kr).

Volgoses, Volgesa:                        Konung av Hatra (155-165 e. Kr.)

Sanatrok, Sanatrin:                        Konung av Hatra (300-340 e.Kr.)

Odenathus, Odenatha:                   Arameisk senator i Tadmor, Zenobias man     (255-267 e. Kr.)

Bath Zabbai, Zabian:                     Vacker & mäktig arameisk drottning i Tadmor (267-272 e. Kr.)

Zenobia, Zenobian:                        Det vanliga namnet på drottning Bath Zabbai.

Tidora, Tidor                               Syriansk drottning av Konstantinopel (527-548 e. Kr.).

Nakija, Nakijan:                            Arameisk prinsessa i en okänd arameisk stat (600-talet f. Kr.)

Derketo, Derkio:                       Araméernas fruktbarhetsgudinna, gestaltad av en kvinna med fiskstjärt.

Semiramis, Semiros:                  Dotter till gudinna Derketo, namnet betyder duva på arameiska.

Astarte, Astarjo                      Grekiska beteckningen på gudinna Derketo.

Atargatis, Atargio:                     Romerska beteckningen på gudinna Derketo.

Dea Syria, Syrian:                      Betyder på latin syrianernas gudinna, "Derketo".

Hadad, Hadadja:                        Araméernas främsta gud, Åskans gud "Dundraren".

Rimmon, Rimona:                      Åskguden Hadad kallades även Rimmon.

Elgábal, Elgábel:                        Araméernas solgud.

Tammuz, Tamzera:                    Araméernas vegatationsgud, symboliserar årstidsväxlingen.

Adonis, Adonisa:                        Grekernas namn på araméernas gud, Tammuz.

Béelshemin, Béelshema:            Himmelensherre- och fruktbarhetsgud, statsgud i Tadmor.     

Yam Nahar, Yam Nahrin:            Araméernas havsgud.

Il, Ilea:                                        Gudafader i arameisk religion.

Reshef, Reshfin:                         Blixtens gud i arameisk mytologi.                                      

 

STATERNAS MÅNAD MARCH

Aram Damascus, Damascia:                                           Arameisk stadstat  i Aram/Syrien.

Aram Maaka, Maakan:                                                  "                        "                  i Aram.

Aram Tob, Tobia:                                                          "                         "                 i Aram.

Beth Gabbare, Gabbarin:                                               "                       "                  i Aram.

Beth Adini, Adina:                                                        "                         "                 i Aram.

Tadmor, Tadmerja:                                                        "                         "                 i Aram.

Palmyra, Palmyrus:                                                        "                         "                 i Aram.

Jadi, Jadia:                                                                    "                         "                 i Aram.

Hamat, Hamatia:                                                           "                         "                 i Aram.

Beth Agushi, Agushina:                                                "                         "                 i Aram.

Aram Naharaim, Nahrima:            Betecknar södra Mesopotamien.

Beth Aramaje, Aram:                                 Arameiska beteckningen för Mesopotamien, vilket betyder araméernas land.

Beth Nahrin, Nahro                      Området mellan Eufrat och bifloden Khabour.

Beth Zamani, Zamana:                 Arameisk stat i Aram Naharaim.

Beth Halupi, Halupia:                   "                         "                 i Aram Naharaim.

Beth Shilani, Shilana:                    "                         "                 i Aram Naharaim.

Beth Jakin, Jakina:                      "                         "                 i Aram Naharaim.

Beth Dakuri, Dakurin:                 "                         "                 i Aram Naharaim.

Hatra, Hatrai:                              "                         "                 i Aram Naharaim

Aram Soba, Sobjan:                     Dagens Libanon.

Beth Rehub, Rehuba:                  Arameisk stadsstat i Aram.

Gesur, Gesura:                           "                    stad                i Aram.

Karkar, Karia:                           "                     stad                i Aram.

Batina, Batian:                           "                     stad                i Aram.

Arpad, Arpedja:                         "                     stad                i Aram

Deklath, Deklatha:                    Floden som gränsade Aram Naharaims västra sida.           

Eufrat, Eufrata:                          Floden som gränsade Aram Naharaims östra sida.

Lalati, Lalata:                             Området kring floden Eufrat.                                            

Laqi, Laqia:                                "                                          "

Kaldu, Kaldéen:                         Arameisk stam (kaldéerna) som bosatte sig i Babylonien.

Samaal, Samala:                          Huvudstad i staten Jadi i Aram.

 

STATERNAS MÅNAD APRIL

Katini, Katina:                                                                Arameisk stat i Aram/Syrien.

Hariata, Hariat:                                                               "                     "                     i Aram.

Saruna, Saruni:                                                                "                     "                     i Aram.

Hawrate, Hawrat:                                                           "                     "                     i Aram.

Hams, Hamsirin:                                                             "                     "                     i Aram.

Batina, Batin:                                                                  "                     "                     i Aram.          

Hattan, Hattana:                                                             "                     "                     i Aram.

Harran, Harina:                                                               Arameisk stad i Aram.

Adramu, Adrama:                                                           "                     "                     i Aram.

Domiti, Domita:                                                              "                     "                     i Aram.

 Arvad, Arvadia:                                                             Arameisk stad i Aram.

Jariba, Jariban:                                                                "                     "                     i Aram.

Iabrud, Iabrudia:                                                             "                     "                     i Aram.

Balih, Baliha:                                                                  Flod i Aram Naharaim/Mesopotamien.

Tido, Tidia:                                                                     Arameisk stad i Aram Naharaim.

Guzana, Guzan:                                                                "              "                    i Aram Naharaim.                                      

Horizona, Horizan:                                                         Arameisk  stat i Aram Naharaim.

Gidara, Gidarjan:                                                             "           "                     i Aram Naharaim.

Singar, Singara:                                                                                                   i Aram naharaim.

Arbana, Arban:                                                               "             "                     i Aram Naharaim.

 Nagiata, Nagiat:                                        Arameisk stad vid floden Eufrat.                 

Suhi, Suha:                                                Arameisk stat i närheten av floden Eufrat.

Hindan, Hindana:                                      Arameisk stat i närheten av floden Eufrat.

Amlate, Amlat:                                         Arameisk stad i närheten av floden Teklath.

Suri, Suria:                                                Arameisk  stad vid floden Khabor i Aram.

Milid, Milidja:                                            Arameisk stadstat i Turkiet.

Sarugi, Sarugia:                                         Arameisk stat i Turkiet.

Tamanita, Tamanio:                                  Arameisk stam som bosatte sig i Tur Abdin.

Ahlamu, Ahlamia:                                     Arameiska stammar.

Hamranu, Hamrana:                                Arameisk stam i Babylonien.

 

DE LÄRDAS MÅNAD MAJ

Daisan, Daisanja:                                      Poet, filosof och musiker; flod i Urhoy (154-222).

Kune, Kunera:                                          Första syriansk biskop i Urhoy (300-talet).

Rabola, Rabela:                                        Kompositör, översättare och ärkebiskop av Urhoy (412-436)

Zakku S, Zakurin:                                     Teolog, filosof och vetenskapsman (1241).

Jakob, Jakobia:                                         Biskop av Nisibis, deltog  i konciliet i Nicea 325 (308-338).

Theodoros, Theodesa:                              Metropolit av Bosra (541)

Volgoses, Volgesa:                                    Biskop, författare, vetenskapsman (300-talet).

Lukianos, Lukiana:                                    Mästerlig syriansk författare i Samasota (född 120).

Severius, Severia:                                      Biskop, teolog och filosof (1241)

Baselius, Baselia:                                      Den store,biskop, vigde Mar Efraim till diakon (300-talet).

Afrem, Afremja:                        Diktare, teolog, kompositör, författare, filosof, vetenskapsman (306-373)

Petros, Petrosia:                        Patriark av Antiokia, förste som invigde helig olja (471-488).

Iwanis, Iwana:                           Biskop av Dara (860).

Marutha, Maretha:                     Biskop av Miafargin (431).

Dionosios, Dionisia:                   Patriark av Tel Mahr (845).

Zakaria, Zakerja:                       Retorikern (talarkonstnär).

Toma, Tema:                             Biskop av Heqel (627).

Mikail, Mikaila:                         Den store, Patriark, vetenskapsman, författare (1199).

Hebreus, Hebreja:                    Syriansk vetenskapsman, teolog, poet, författare (död 1286).

Gregorius, Gregoria:                 Bar Hebreus andliga titel.

Paulus, Paulin:                     Biskop av Bagdad (1969).

Ahodemeh, Ahodemja:        Biskop av Tikrit, blev år 559 Mafriono över perserriket (575)

Behnam, Behnamja:            Patriark av Hadal (1454)

Charbel, Charbela:              Överstepräst, martyr (död 5 sep 105).

Babai, Babin:                       Syster till Mar Charbel, dödades samma dag som brodern

Adaeus J, Adea:                 Biskop över Syrien , Mesopotamien, Mindre Asien (542-578).

Slibi S, Slibia:                       Teolog, filosof, vetenskapsman i Diyarbakir (död1171)

Hananja, Hanan:                 Överstemunk (538)

Balai, Balin:                         Kompositör, poet, författare (400-talet).

Simon, Simona:                   Stylit, levde ett strängt asketiskt liv (död 459).

Eugenius, Eugenia:             Biskop på 500-talet

 

DE LÄRDAS MÅNAD JUNI

 Konun, Konunja:                                   Biskop på 500-talet.

Ignatios, Ignatia:                                   Den andliga titeln på syrianska patriarker.

Petros, Petrosia:                                   Apostel, Jesus lärjunge, grundaren av Syrisk Ortodoxa kyrkan.

Sergius, Sergisia:                                  Syriansk biskop i Antiokia på 530-talet.    

Paulos, Paula:                                       Syriansk biskop i Antiokia på 500-talet.

Zahfaran,  Zahfarin:                       Kloster från på 700-talet, Patriarkens säte år 1484 (mörkgul färg).

Markus, Markesia:                        Klostret där Jesus intog sin sista måltid med lärjungarna.

Mattai, Mattea:                             Kloster nära Mosul , byggd på 400-500-talen.

Barsoum, Barsema:                      Kyrka i  Midyath.

Gabriel, Gabriela:                         Överstebiskop i Kartmin, helgon (594-668). Kloster utanför                                                      Midyath, byggd på 300-talet. Gabriel betyder Gud är min hjälte.

Shmuni, Shamhun:                        Helgon, kyrka i Midyath.

Hobel, Hobelin:                            Kyrka i Tur Abdin, betyder Gud gav.

Korjakus, Korjaka:                       Helgon, martyr, kyrka.

Khusnojo, Khusnoja:                    Helgon, martyr, kyrka.

Malke, Malika:                             Helgon, kyrka i Tur Abdin.

Shalito, Shalita:                             Helgon, kyrka.

Shamhun, Shamhuna:                    Helgon, kyrka i Syrien.

Domnina, Domnijan:                     Nunna på 500-talet.

Daniel, Daniela:                            Av Samasota, stylit, levde ett strängt asketisk liv på 500-talet.

                                                    Daniel betyder "Gud är min domare".

Phillixenos, Phillixena:                 Biskop av Mabug 500-talet.                       

Urhai, Urja:                                 Afrem gjorde Urhai till teologisk centrum på 300-talet (östra uttalet).

Urhoy, Urhoya:                           Västarameiska benämningen på staden Urhai.

Edessa, Edis:                              Grekiska benämningen på Urhai och betyder ny.

Nsibin, Nsibjan:                            Syriansk stad, blev centrum tidigt för kristendomen.

Sarug, Sarugia:                             Syriansk stad.                                                                  

Mabug, Mabugia:                        "                        "                                                               

Dara, Darjan:                              "                         "                                                               

Tella, Telljan:                             "                         "                                                               

Hadal, Hadlin:                            "                         "                                                               

Antiochia, Antiachos:                Här grundades syrisk-ortodaxa kyrkan.

 

BYARNAS OCH STÄDERNAS MÅNAD JULI

Turabdin, Turabdai:                                  Stor del av norra Mesopotamien-syrianernas land.

Midyath, Midyan:                                      Stad i Turabdin.

Gargus, Gargusia:                                      "                     "

Hasnokef, Hasnoja:                                   "                     "

Jardo, Jardai:                                              "                    "

Gziro, Gzirjan:                                            "                     "

Kerboran, Kerbojan:                                 "                     "

Sejdari, sejdarin:                                        By i Turabdin.

Boute, Boutia:                                           "                     "

Midin, Midai:                                            "                     "

Kafro, Kafrai:                                          By i Turabdin.

Hapsis, Hapsin:                                        "                     "

Hrbo, Harbai:                                           "                     "

Basibrin, Basibjan:                                    "                     "

Saleh, Selha:                                             "                     "

Harnas, Harnasia:                                     "                     "

Anhil, Anhilin:                                           "                     "

Hah, Hahija:                                              "                     "

Kferze, Kferzin:                                        "                     "

Mzizah, Mzizjan:                                        "                     "

Badibe, Badibai:                                        "                     "

Gremira, Gremir:                                       "                     "

Bakisjan, Bakisjona:                                  "                     "

Sare, Sarian:                                              "                     "

Kafarbe, Kafarbai:                                    "                     "

Harbaje, Harbai:                                       "                     "

Hivardo, Hivard:                                       "                     "

Zaz, Zazin:                                                 "                     "

Azahk, Azkhin:                                         "                     "

Beth Zabdai, Bethzabda:                         Klassiska namnet för Hazahk området.

Merdin, Merdan:                                    Syriansk stad i Turabdin.                                                  

 

 BYARNAS OCH STÄDERNAS MÅNAD AUGUSTI

Hboh, Hbohja:                                                                 By i Turabdin

Kanak, Kanakia:                                                             "                     "

Hasno, Hasni:                                                                 "                     "

Habap, Habip:                                                                 "                     "

Marbobo, Marbobin:           .                                           "                     "

Kharabale, Kharabal:                                                      "                     "

Bnebil, Bnebela:                                                             "                     "

Kalitmara, Kalitmar:                                                      "                     "

Brahimije, Brahim:                                                        "                     "

Golije, Golija:                                                                 "                     "

Sauro, Saura:                                                                 By i Tur Abdin

Killit, Killita:                                                                  "                     "

Hassake, Hassak:               Stad i Syrien, skapat av syrianerna efter första världskriget.

Kamichlo, Kamichlin:          Stad i Syrien, skapat av syrianerna efter första världskriget.

Damhija, Damhijan:                                                         By nära Kamichlo

Barich, Barichja:                                                             Syriansk by i Libanon.

Bazbina, Bazbian:                                                            "                     "

Charbila, Charbil:                                                            "                     "

Shtora, Shtor:                                                                  "                     "

Kafrin, Kafran                                                                "                     "

Farai, Farin:                                                                    "                     "

Junia, Junian:                                                                  "                     "

Jonin, Joni:                                                                     "                     "

Torin, Torinai:                                                                 "                     "

Sargaja, Sargijan:                                                             "                     "

Richmaja, Richmaj:                                                         "                     "

Mairoba, Mairob:                                                            "                     "

Talia, Talian:                                                                   "                     "

Kfar Hathna, Kfar Hathnai:                                            "                     "

Beth Kifa, Beth Kifjan:                                                  "                     "

Kfar Shaina, Kfar Shain:                                                "                     "

 

NATIONELLA MÅNADEN SEPTEMBER

 Athro, Athra:                                                                  land               

Nicho, Nicha:                                                                  ändamål

Otho, Otha:                                                                     flagga

Motho, Mothai:                                                               fosterland

Umtho, Umthai:                                                              nation            

Suhdo, Suhdin:                                                                martyr

Seifo, Seifona:                                                                 svärd

Shimojo, Shimona:                                                           semitisk

Madinho, Madinha:                                                          öst

Hdojutho, Hdojuth:                                                          förenande

 Remzo, Remza                                                                symbol

Fulhono, Fulhona:                                                            arbete

Mamlaktho, Mamlakthai:                                                 rike                                     

Mditho, Mdithjan:                                                            stad

Hedro, Hedrona:                                                             förundra

Nahro, Nahrin:                                                                flod

Jamo, Jamona:                                                                hav

Raumo, Raumjan:                                                           sjö

Nechro, Nechrin:                                                            örn

Karmo, Karmona:                                                           vindruvsåker

Kusro, Kusrin:                                                                slott

Kalho, Kalhjan:                                                               borg              

Kachirto, Kachir:                                                            klok

Arjo, Arja:                                                                      lejon

Nemro, Nemra:                                                              lejopord

Zabno, Zabona:                                                               tid

Doro, Dora:                                                                    generation

Dajono, Dajona:                                                              domare

Mimro, Mimra:                                                               dikt

Omoro, Omora:                                                               poet

 

NATIONELLA MÅNADEN OKTOBER

Sahro, Sahra:                                                                 måne

Malko, Malika                                                                konung

Tujolo, Tujola:                                                                 utflykt

Kjono, Kjona:                                                                 natur             

Mhiro, Mhira:                                                                 duktig

Hamo, Hamona:                                                              folk

Hirötho, Hiröth:                                                              frihet

Sabro, Sabra:                                                                  hopp

Hajlo, Hajlona:                                                                kraft

Zedko, Zedka:                                                                rättighet

Zalgo, Zalga:                                                                  solstråle

Leshono, Leshona:                                                         språk

Madrocho, Madrocha:                                                    hymn

Chnigo, Chnigja:                                                             längtar

Kadmo, Kadma:                                                             anfader

Gantho, Ganath:                                                             trädgård

Shlomo, Shloma:                                                            frid

Dumoro, Dumora:                                                         underverk

Renjo, Renja:                                                                tanke

Furdaiso, Furdaisa:                                                       lustgård

Nuhro, Nuhra:                                                              strålning

Kahin, Kahina:                                                             bördig

Eilo, Eilona:                                                                  älg

Tabita, Tabijan:                                                             gazel

Forouko, Forokia:                                                         befriare

Syriaca, Syriac:                              Den latinska benämningen på det syriska (arameiska) språket.

Talita:                                                                             lilla flicka

Effata:                                                                            öppna "sinnena"

Maranata:                                                                      vår Herre kom

Sabaktani:                                                                      övergett

Betania:                                                                         tvivelstället

NOVEMBER     DE ÄLDRES MÅNAD

Saro

Malke

Danhö

Chabo

Hapsun

Kidso

Gabro

Vardo

Shufna

Nigme

Nisane

Nabo

Zalo

Zako

Khazme

Murza

Moshe

Samo

Saliba

Merjem

Aho

Maro

Hana

Hasno

Sejde

Nazo

Saume

Lahdo

Hanna

Gavriye

 

DE ÄLDRES MÅNAD  DECEMBER

Haziz

Zero

Zahora

Gazale

Furo

Rahel

Chano

Nihmo

Saria

Gallo

Zijane

Elijo

Sahdo

Rume

Murza

Sabri

Rihane

Nalo

Sejde

Sitto

Tarzo

Barse

Nora

Magida

Hato

Jausef

Ichoh

Mane

Paro

Sikko

Hamcha

 

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |