ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


 EGARTHO du MALKO OROMOYO ABGAR L`YESHUH

 

Me Abgar u malko l´Yeshuh u usyo towo, di hze bu athro d´Urishlem.

Sh´lomo lu Moraydi.

Shamuhno ahlokh vu ahli usyuthoydokh dlo ba darmone wu ba waride kmanihat: Elo bimelthaydokh ko futhat a hayne da samye, wu ktorat a msakte du mhalkhi, wu kmandefat a garwe, wu hani dlo ko shumhi d´shumhi, wu a rohe wu a daywone wu a kayiwe, eba bi multheydokh kmanihat, wu a mitheste kmakimat.

Inaqqa d´shamuhno dikseymat a domorani a rabe, muftakarli ya Aloho hat dnahitat mi sh´mayo wu sumlokh hani, aw u abro d´Aloho hat dkoseymat hani kulle.

Movkha k´thuli wu tlibli menokh: dothat lsidi lachan dsogathnolokh, wu u kewo dkitli dmanehatle khid du mhaymanli ebokh. Ham hatheste shamehno, da Yudoye kmash´ken ahlokh wu krodfilokh, wu kibhiste dsulvilokh, wu hayneye ahlokhyo dkutlilokh.

Kitli hdo mditho zhurto wu shafirto, wu kmakfiyo d´atreyna haychina bgava b´shalyutho.

 

I EGARTHO d´YESHUH lu MALKO OROMOYO ABGAR

Inaqqa dmatyo i egartho l´Yeshuh, bu beyto du rabo da kuhne da yudoyeve.

Murle l´Hanon u kathovo: zokh wu marle lu moraydokh du m´shadarlelokh lsidi: Tubo elokh dlo hzelokhli, wu mhaymanlokh ebi. K´thivoyo ahli, dhani dkohozanli lo gu mhaymini ebi.

Dukthulokhli dotheno lsidokh:

Hal u medavo dum shadarno larke, gudbotal ohdo. Gud sulakno gab u babaydi du m´shadarleli, wu i naqqa dsolaqno lgabe, gud m´shadarnolokh ha ma talmitheydi, dmaneh u kevo dkitlokh. Wu gud madhar kul nocho dkit gabokh la haye du lholam. Wu i mdithaydokh troyo mbarakhto, wu u b´halbobo naqqa hreto lo gudmishalat ahla hul holam!

Hanon Tbaloro krosham Jeshuh

Inaqqa du hzele Hanon Tbaloro u kathovo dhavkha murle Yeshuh, hal dkutva rachomo du malko, midle wu r´shumle i surto d´Yeshuh bgavne mnakye, wu mantiyole ahme su morayde, Abgar u malko.

Inaqqa d´Abgar u malko hzele i surto, makbulole bu fsihutho rabtho, wu mahtole biqoro rabo bha ma bote du qusrayde.

Mtargumono: Dr Mikael Oez, 2014

K´thovo: Modern Aramaic in Practice, 64-65.

 

ARAMEISKE KUNGEN ABGAR:s BREV TILL JESUS

Kung Abgar till Jesus, den gode läkaren som uppenbaras i Jerusalem.

 Frid min Herre

Jag har hört om dig och dina helbrägdagörelser, att du inte gör folk friska med mediciner och rötter, utan med ditt ord öppnar du ögonen på de blinda, får de lama att gå och renar de spetälska, och får de döva att höra, och själar och galningar och de sjuka helar du med ditt ord, och de döda låter du uppstå.

 Och när jag hörde att du gör dessa väldiga underverk, tänkte jag att antingen är du Gud som har kommit ner från himlen som gör dessa saker, eller är du Guds son som gör alla dessa saker.

 Därför skriver jag till dig och ber att du skall komma till mig för att jag dyrkar dig, och bota min sjukdom som jag har, såsom jag tror på dig. Med detta har jag även hört att judarna knotar mot dig, förföljer dig och att de försöker korsfästa dig, och de har ögonen mot dig för att döda dig.

 Jag äger en liten och vacker stad, och den är tillräcklig stor för oss två att leva i fred.

 

JESUS SVARSBREV TILL ARAMEISKE KUNGEN ABGAR

När Jesus hade fått brevet var han i huset hos judarnas överstepräst. Han sa till skrivaren Hanon: ”Gå och säg till din Herre, som har sänt dig till mig: Lycklig är du som inte har sett mig men tror på mig. För det är skrivet om mig att de som ser mig inte skall tro på mig.

 Angående det som du har skrivit till mig, att jag skulle komma till dig.

Det som jag har sänts hit för kommer att sluta snart. Jag skall stiga upp igen till min fader som har skickat mig, och när jag har stigit till honom kommer jag att skicka till dig en av mina lärjungar, som skall läka din sjukdom som du har. Och skall konvertera alla som är hos dig till eviga liv. Och din stad skall vara välsignad, och fienden skall inte härska över den i evighet.

 Hanon målar av Jesus

När skrivaren Hanon hade hört vad Jesus har sagt, och på grund av att han var kungens målare, började han måla en bild av Jesus med utvalda färger, och tog med sig den till sin Herre, kung Abgar.

 När kung Abgar hade sett bilden accepterade han den med stor glädje, och förvarade den med stor respekt i ett av slottets hus.

Översättning: Aram Baryamo, december 2016

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |