ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


DET ARAMEISKA ALFABETETS UPPKOMST OCH UTBREDNING

                     Araméerna började tillämpa skrivtecknen ganska sent, trots att de installerar sig i Mesopotamien och Syrien tidigt, hade de inte ett skrivit språk, litterärt språk. Ett skrift språk utvecklades helt naturligt på grund av det krav som handeln, förvaltningen och de diplomatiska förbindelserna mellan staterna ställde. Det arameiska alfabetet som är utvecklat ur den protofeniciska skriften är utgångspukten för alla de nya semitiska alfabeten. Arameisk skrift från omkring 850-talet f Kr använder ett alfabet med 22 tecken.

                      Det är i slutet av andra årtusendet som fenicierna får ett alfabet. Araméerna dröjer inte att överta den. Men feniciska alfabetet markerar enbart konsonanterna, och eftersom araméerna var noga med att också anteckna vissa långa vokaler så la man till fyra bokstäver till alfabetet; Aleph, h, w, och y, vilka hädanefter uttrycker antingen konsonanter eller vokaler beroende på fall (se Dupont Summer sid 66). Det arameiska fonetiska systemet innehöll t o m fler konsonanter, med vilka dock inte existerande i feniciskan eller åtminstona som feniciskan blandat ihop skriften med närliggande konsonanter.

                      Under flera sekel lägger till de arameiska skrivarna, irriterad över det fattigdom som det inlånade alfabetet hade, flera tecken och korrigerar efter hand stavningen på ett sätt som mer överens stämde med det fonetiska uttalet.De äldsta arameiska kända minnesmärken utgöres av inskrifter från de arameiska staterna Hamat och  Sam´al (Zendjirli) som  härstammar från 800-talet fKr. Men olika arameiska uttryck och grammatiska former finns belagda från mitten av det andra årtudendet fKr, bl a i egyptiska texter. Nyligen gjorde forskarna en ny upptäckt av en arameisk inskription, möjligen rör det sig om en kvitto eller ett skuldbrev från järnåldern (1200-600-talet fKr). Inskriptionen fann man i Tell Abu al-Kharaz, staden Gilead där araméerna och Israeliterna möttes ofta i krig.

Skrivtecken -bildade ur det arameiska alfabetet.

                     Från den arameiska skriften utvecklades inte bara den moderna hebreiska och arabiska skriften, utan flera andra. Här följer kort beskrivning på de skrifter som bildades ur den arameiska skriften, undantag dem syriska skrifterna, vilka tillhör den arameiska grenen.

                      IRANSKA SKRIFTER:

                      Kharushti: Mot slutet av 500-talet fKr, då perserna trängde fram i Induslandet i Nordvästindien utformade de Kharushti skriftsystemet på grundval av det arameiska alfabetet.

                      Pahlavi: På 300-talet fKr gav den arameiska skriften inpulsen till det självständiga persiska skriftsystemet Pahlavi.

                      Modernt hebreiskt: Den moderna hebreiska skriften, kvadratiska, är inget annat än arameisk skrift som bildades på 400-talet fKr.

                      Armenisk skrift: Armeniska skrevs från början med arameiska bokstäver. Den syrianske lärde, Malfono Daniel med armeniern Mashrope bildade på 500-talet den armeniska skriften, vilket gjordes på grundval av den arameiska (syriska) skriften.

                      Georgiskt: Det georgiska alfabetet som föreligger i två arter, kursiv och prästskrift,  bildades ur det armeniska alfabetet, vilket härleder ur det arameiska (syriska) skriften.

                      Uigu´risk skrift: Uigu´rerna var ett buddhiskt turkfolk i Sinkaing i västra Kina, angränsade områden i Sovjetunionen, där de syrianska nestorianerna gjorde sina missionsresor på 700-talet. Uigu´rerna bildade ett skrivsystem på grundval av den syriska skriften, estrangelo.

                      Mongolisk skrift: Det uigu´riska alfabetet gav upphov till det mongoliska alfabetet.

                      Indisk skrift: Dagens indiska skriftspråk, brahmi, härrör från arameiska, som infördes omkring 500-talet f Kr. Brahmi skriften ligger till grund för alla skrift språk i Sydöstasien, vilka motsvarar ett tjugiotal.

                      ARABISKA SKRIFTER

                      Kufic & Kursive: Båda dessa två arabiska skriftstilar är direkt härledda ur det senare kallad syriska skriften på 600-talet med stora likheter.

Källor:  1) Stora Focus II. 2) Populär arkeologi nr 1/97 . 3) The Alfabet, David Daringer.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |