ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

 

 

 

 


KONSTUTSTÄLLNING OM ARAMEERNA !

Meddelas att tavlorna till konstutställningen är utsålda. Utställning kan inte ske numera.

 Sajt besökare kan använda bilderna till andra ändamål vid behov.

Den bevingade sol-disk basalten.

Två arameiska hovmän från Sam'al.

Arameisk prinsessa från Sam'al.

Inskription på arameiska och feniciska.

     
 

Fyra arameiska musiker, två trumslagare och två lyraspelare från Sam'al.

 
     

Begravningsmonument över Si'gabbar som var Sahars präst (Månguden).

Den arameiske konungen Bar Rekub av Sam'al med sekreterare.

 

Arameism av den store syrianske konstnären Josef Aho Ada.

 

     
 

Arameiska drottningen Bath Zabbai (Zenobia) beskådar sitt rike Palmyra (Tadmor).

 

 

 

 

 

 

     

Två arameiska musiker från Sam'al.

Den syrianska kejsarinnan Thedora av Konstantinople från 500-talet e Kr.

Arameisk konung. Hasael av Aram från 800-talet f Kr.

     
 

Former av arameiska alfabetet i olika tidsperioder.

 

 

 

 

     

Arameernas främste gud, åskguden Hadad stående på en tjur. Från Arslan Tash, 800-talet f Kr.

Den arameiske konungen Kilamuwa av Sam'al från 800-talet f Kr.

 

Regnets gud Melkart.

 

 

     
 

Brevväxlingen mellan den arameiske konungen Abgar V av Orshene och Herren Jesus från Nasaret.

 
     

Arameisk krigare, utrustad med vapen.

Araméernas ursprungsländer, Aram/Syrien och Aram Naharaim eller Beth Aramaya/Tvåflodslandet. 

 

Den arameiska drottningen Bath Zabbai (Zenobia).

     

Fyrvingad man

 

Återvandringen

Gabi Gallo och Gabriel Ergun.

Kavallerist

 

     
 

Här ses utställningen i Hallundabiblioteket.

 
 

 
 

 

 

 

KONSTUTSTÄLLNING

"Den arameiska epoken"

Följande utställning är en tillbakablick på syrianernas gamla historia före Kristifödelse och består av 28 målningar av arkeologiska fynd som finns bevarade på museum i olika länder i världen. De flesta av dessa fynd eller artefakter är från 800-talet f Kr och är av sten och basaltplattor som man målat av. De flesta av dessa fynd härstammar från de arameiska kungadömena Sam´al (Zinjirli i Turkiet) och Guzana (Tell Halaf i Syrien). Plattorna från Sam´al  upptäcktes under första världskriget och finns bevarade på Berlinmuseet.

                      Få fynd är bevarade från araméernas tid på grund av att de förstörts av flera stormakter som härskat i området vid olika tidsperioder. Araméerna skall också ha förstört en del av dessa då de antog kristenheten tidigt som sann religion. Dem ansåg att dessa historiska monoment ständigt påminner de om den hedniska tiden.

                      Tavlorna är målade med en mycket gammal teknik som tillämpades av de gamla egyptierna. Man skissar motivet på duken först, sen lägger man till färgen slätt och heltäckande, tre strykningar vått på torr. Bakgrunden tillkommer alltid sist beroende på de kulörer man använt på motivet.

                      Samma teknik tillämpades i Mellanöstern på sten. Man ingraverade motivet med olika spetsiga verktyg. En stor bildhuggarkonst blomstrade hos araméerna i Norrasyrien och Mesopotamien under 800- och 700-talet f Kr. Detta konstyrke behärskas fortfarande av den äldre generationens syrianer. Den håller på att försvinna bland folkgruppen på grund av att konstyrket lärs inte ut.

                      Nästan hälften av dessa tavlor är målade på allmogefärg, rätt passande för tillämpad teknik, där ljus och skugga är av mindre betydelse. Man tillämpar många olika kulörer på varje motiv. Resterande tavlor är målade på akryl med samma gamla teknik. Kulören röd i olika nyanser förekommer ofta i dessa motiv, vilken symboliserade höghet i Mellanösterns forntida värld.

                      De semitiska fenicierna upptäckte en nyans av rödfärg (rödviolett) som tillverkades ur purpur-snäckans skal. Snäckan avsöndrade en saft efter den var död, av denna saft tillverkade man violettfärgen. Saftens tjocklek och hur länge den utsattes för solljuset kunde färgen gradvis variera från rosa till mörkviolett. Man färgade mantlar i denna sällsynta färg. En populär och dyrbar köpvara bland högheter i Mellanöstern på den tiden.

                      De gamla egyptierna använde färgämnen från krossade stenar och mineraler. Dessa blandades med äggvita och arabicum. Färgerna blev aldrig matta, de behöll sin klara glans oförändrad. Tavlorna med allmogefärg är målade exakt på samma sätt. Man har strukit med lack ovanpå som är lämpade för dessa färger för att inte bli mattade.

 

FÖREDRAG

Föredraget handlar om viktiga händelser i araméernas historia. Den innehåller de politiska förhållandena till grannländerna, folkvandringen, religion, statsbildning, handeln och språket. Man kommer även att ta upp de olika benämningar som syrianerna haft genom årtusendena, dess ursprung och orsak.

                      Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen för allmänheten om syrianernas kultur, och belysa om deras långa historia som sträcker sig längre än kristenheten. Samtidigt vill man lyfta fram deras gamla historia och göra den känd för världen.

                      Syrianerna har en dold tidsperiod före Kristifödelse och har hamnat i skymundan för omvärlden. Deras historia är en viktigt pusselbit av Mellanöstern historia och har stor betydelse idag för nutida forskare och historiker. En dokumentärfilm i tre delar med tre volymer av verk som behandlar hela syrianernas historia från dess begynnelse fram till dagens situation producerades 2001. En gömd skattkista som legat i århundradena på bibliotekens och museers arkiv är upptäckt.

                      Araméerna har under storhetstiden bidragit med positiva insatser till eftervärlden, till exempel; de spred kunskapen om alfabetisk skrivning till stora delar av världen. Deras språk ”arameiska” blev ett internationellt medel för diplomati och handeln under forntiden. Med hög status härskade araméernas språk i Mellanöstern och Medelhavsländerna i mer än ett tusende år med början av 800-talet f Kr. Arameiska blev bäraren av idéer gemensamma för Främre Orienten och Medelhavsfolken och var ett viktigt medel att finna sina tankar och känslor på.

                      Araméerna härskade i stora delar i Orienten, både politiskt, kulturellt, religiöst och språkligt. Dagens Syrien och Irak med sydöstra Turkiet som utgjorde norra delen av nämnda länder tillhörde ursprungligen det arameiska folket, det vill säga syrianer, kaldéer och nestorianer.

                      Under första årtusendet och fram till början av andra årtusendet efter Kristus framstod bland detta folk ett stort antal framstående vetenskapsmän, teologer, historiker, författare, tonsättare och hymndiktare som behärskade förutom sitt eget språk, även grekiska och arabiska.

                      Dessa stora personligheter, om inte genier, översatte förutom sina lysande syrianska verk, mängder av berömda verk från grekiska till arabiska, därefter till västvärlden. De syrianska lärda dök djupt i litteraturens väldiga hav och avslöjade den ena mysteriet efter den andra. Biblioteken både i öst och väst berikades med otåliga och oräkneliga stora verk av syrianerna.

För intresserade av syrianernas kultur och historia är detta föredrag en vägledning och tillräckligt informations ämne, medan för syrianerna innebär det att se sig själva i historien och närma sig ett steg sin identitet. 

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |