ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


A R A M E I S K   K R O N O L O G I

 

ARAMÉERNAS - SYRIANERNAS

                                                                               

HISTORIA

I

Å R T A L

        

   V A D  H Ä N D E  M E L L A N

   1200-t fKr - 2000-t eKr  

 

                                                 FORNTID

 1200-talet f Kr                     Araméernas folkvandring mot Den Bördiga Halvcirkelformade regionen påbörjas.

1100-talet f Kr                      Araméerna upprättar flera stater i regionen.

 1050-talet f Kr                     Araméerkonungen Rehob av Aram-Soba krigar mot Saul.

 1010-talet f Kr              Hadadeser av Aram-Soba lyckas inte försvara riket mot Davids invasion.

 1010-talet f Kr                     Reson upprättar Aram-Damascusriket.

 1000-talet f Kr                     Kaldeiska araméerna tränger in i Babylonien.

 970-930-talet f Kr               Konung Reson krigar upprepade gånger mot Salomo.

 900-talet f Kr                      Araméerna når kulmen av sin politiska makt.

 853 f Kr                               Det stora kriget mellan araméerkonungen Bar Hadad II Idri av Aram och Salmanessar äger rum vid  Karkar

                                              intill floden Orentes.

 844 f Kr                               Bar Hadad II Idri dödas av sonen Hasael.

 843-797 f Kr                        Ett stort krig sker mellan konung Hasael av Aram och Israel med Assyrien inblandade.

850-talet f Kr                       Kulten av araméernas nationalgud; åskguden Hadad och hans gemål, fruktbarhetsgudinnan Derceto,  sprids  i

                                             Orienten.

 800-talet f Kr                     Arameiska tar formen som ett internationellt språk för diplomati och handel.

 732 f Kr                              Aram-Damascus faller med Resin som siste konung vid tronen.

 705-650-talet                     Det arameiske geniet Ahikar den vise framträder. Verk som är skrivna av Ahikar bevaras på Cambrigemuséet

                                            (reg. nr. 750). 1890 publicerade Madan Smith verken.

 626 f Kr                             Den arameiske (kaldeiske) ståthållaren Nabopolesar tar makten i Babylonien.

 615-605 f Kr                      Araméerna (kaldéerna) i förbund med mederna tar makten i regionen, utplånar assyrierna och ödelägger

                                            Assyrien. Assyriernas historia slutar här. Assyrien försvinner ur historien.

605 f Kr                              Nabopolesar dör. Sonen Nabokadnesar bygger ut Babylonien, det  Nybabyloniskariket uppstår.

583 f Kr                              Nabokadnesar erövrar Israel. Israeliterna förs i fångenskap till Babylonien.                    

 538 f Kr                             Babyloniens araméer förlorar makten med Nabunaid som siste konung vid tronen.

                                           Hebréerna befrias och återförs tillbaka till Israel.

 132 f Kr                             Araméerkonungen Abgar Aryo grundar Orsheneriket med Urhoy som huvudstad.

 132 fKr-244 eKr               Abgar- och Manudynastin i Orshene uppstår.

 30-34 e Kr                         Brevväxlingen mellan araméerkonungen Abgar V Komo av Orshene och frälsaren Jesu från Nasaret äger

                                            rum.

 267-272 e Kr                     Den arameiska drottningen Zenobia (Bath Zabbai) av Palmyra erövrar Orienten.

 273 e Kr                            Zenobias Palmyra (Tadmor) förlorar sin självständighet och förstörs.

 

                                           KRISTENTID

0-100-talet                          Termen Syrien och syrier övertäcker Aram och araméer.

37                                       Apotlen Petrus bildar den första kristna församling i Antiokia av bl a konventerade araméer.

 51                                      Huset som Jesus uppenbarar sig i äras till kyrka på ett ekumenisk möte av apostlarna. Huset utgör det

                                            syrianska klostret s:t Markus i Jarusalem.

 120-200-talet                    Mästerlig syriansk författare som hette Lukianos framträder i Samasota.

 222                                    Den store syrianske tonsättaren och vetenskapsmannen Bar Daisan är död.

 200-talet                            Arameiska får en ny sorts expansion i regionen med beteckningen syriska.

 300-talet                           Urhoy blir en viktigt centra för det kristna Orienten.

 320                                    Den grekiske Arius naturlära om Jesus två olika naturer fördöms i den egyptisk-lybiska  synoden. Arius

                                           exkommuniceras.

 325                                    Det universiella kristna kyrkomötet äger rum i Nicea.

 359                                    Klostret Mar Gabriel i Kartmin byggs.

 373                                    Den store syrianske poeten och författaren Mar Afrem är död.

381                                     Kyrkomötet inom Den Universiella Kristna Kyrkan äger rum i Konstantinopel. Arianer och andra grupper  

                                            fördöms. Treenighetsformuleringen fastställs.

 404                                     Syrianen Melfono Daniel och armeniern Meshrope översätter bibeln från klassisk syrianska (kthobonoyo) till

                                            armeniska.

 428                                    Munken Nestorius från Antiokia blir patriark i Konstantinopel.

 431                                    Den grekiske patriarken Nestorius lära om Jesus två olika naturer fördöms i Efesos.

 449                                     Ennaturläran ”monofysitismen” blir accepterat av Patriarken Dioskoros i ett nytt

                                            kyrkomöte i Efesos.

 451                                    Kyrkomötet i Kalchedon äger rum. Ennaturläran avvisas efter påtryckningar av Påven Leo.

 450-550-talet                     Syriansk-Ortodoxa förföljs våldsamt av Bysans.

 480-talet                            De kalchedoniska syrianerna som utbröt sig från syrianska kyrkan kallas Malkoye. Tidigare bildade

                                           melkitsyrianerna Den Grekisk-Ortodoxa kyrkan i Mellanöstern.

 527-548 e Kr                    Den syrianska kejsarinnan Theodora härskar med sin make i Konstantinopel.

 530-578                            Med stöd av kejsarinnan Theodora omorganiserar Jakob Baradaeus den Syriansk- Ortodoxa Kyrkan i Syrien,

                                          Mesopotamien och Mindre Asien.

 550-talet                          Den nestorianska tron når Indien med östsyrianska missionärer.

 600-talet                          Syrianernas länder utsätts för intrång av araberna.

 635                                   Den förste östsyrianske missionären når Kinas huvudstad.

 650-talet                          En omfattande översättnings process från olika språk till arabiska görs av dem syrianska författargenierna.

 700-talet                          Arameiskan övertäcks av arabiskan.

 700-talet                          Den Östsyrianska-Kyrkans tro når Japan.

 781                                   Ett monoment med arameisk och kinesisk skrift reses till åminnelse av den östsyrianskans årliga synod i Sinanfu,

                                         Kina. Monumentet hittades 1625 och finns på Museum i Kina.

 790-talet                          Östsyrianska affärsmän och missionärer etablerar sig i Punjab och Karela i sydvästra

                                         Indien, samt i Sanai i Jemen och på ön Socotra i Indiska Oceonen.

800-talet                          Det globala arameiska världsspråket  förlorar sin glans i Orienten. Arameiska används nu som litturgispråk i de

                                        syrianska kyrkorna.

 840-talet                        Den kristna tron (nestorianska) avskaffas i Kina.

 1009                               200 000 av mongoliets befolkning övergår till den östsyrianska kyrkans tro. Djingis Khans son gifter sig med en

                                        östsyrianska som hette Turakina. Turakina styrde det mongoliska väldet några år efter makes död.

 1034                               Ett residens upprättas för den syrianske patriarken i Amid (Diyarbakir).

1100-talet                       Den Syriansk-Ortodoxa Kyrkan når sin största utbredning.

1100-talet                      Den Syriansk-Maronitiska Kyrkan förgrenar sig med Romersk-Katolska Kyrkan.

1134                               Patriarkatet för den Syriansk-Ortodoxa Kyrkan flyttar från Amid till Merdin.

 1200-talet                      Den Syriansk-Ortodaxa Kyrkan  står på sin höjdpunkt

 1286                              Det välkände syrianske geniet Juhanun Bar Hebraeus dör 30 Juli i Maragha.

 1300-talet                     Den Östsyrianska-Kyrkan drabbas av en katastrof i Centralasien.

 1484                              Det Syriansk-Ortodoxa Kyrkans Patriarkat flyttas till Klostret Deyro Zahfaran utanför Mardin.

 1553                              Den Syriansk-Kaldeiska Kyrkan bildas ur den Östsyrianska-Kyrkan.

 1850-talet                     Gamla- och Nyatestamentet översätts till urmiadialekten (östsyrianska).

 1850-talet                     Östsyrianerna (kaldéerna och nestorianerna) migrerar till USA.

 1843-1860-talet           Turabdin drabbas svårt av en rad kurdiska attacker.

 

                                    MODERNTID

1913                            Lekmän får delta för första gången i styrelsen för den Syriansk-Ortodoxa kyrkan..

 1915                                   SHATO du SEYFO-SVÄRDETS ÅR. Ett omfattande antal syrianer på cirka en halv miljon personer massakreras av

                                    kurder och turkar i Turkiet.

 1915 Juni                   Imitten av Juni anfölls Nsibins syrianer av den turkiska milisen. Syrianerna tillfångatas och slaktas brutalt i ett ställe

                                    som kallades Nirbo-Dafrasto. Kropparna slängs i en brunn i närheten. 

 1915 Juli                    Den 16:e Juli (eller den 6:e Juli) attackeras Midyat av militären. Midyats syrianer försvarar sig mäktigt till sista

                                    andetaget.

1915 Juli                     Imitten av Juli marscherar de turkiska soldaterna och kurdiska klanerna mot Ayinverdo. Ayinverdos syrianerna går

                                    till motattack utan fruktan. Ett fruktansvärt blodbad sker.Fienden lyckas aldrig ta kotrollen över Ayinverdo, lösningen

                                    blev ett fredsavtal.

1915-1918                  Under Första Världskriget hittar tyska arkeologer en stor samling av arameiska fynd i Zinjirli, Turkiet. Fynden

                                    härstammar från det arameiska kungariket Sam´al, vilka bevaras på Berlinmuséet.

 1920-talet                   Städerna Kamichlo och Hassake i Syrien byggs upp av dem syrianer som flytt SEYFO.

 1924                           Urhoys syrianer som klarade sig under SEYFO flyttar till Aleppo, Syrien.

 1930                           Den arameiske journalisten och nationalisten Malfono Naum Faik dör den 5 februari.

 1933                           Från Deyro Zahfaran flyttar den syrianske Patriarken till Homs i Syrien.

 1941                           Den första syrianska Scoutkåren bildas i Aleppo. Fem år senare bildas syrianska Scoutkåren även  i Beirut av Mulfono Asmar Khouri.

 1950-talet                   20 000 syrianer, främst från Mardin provinsen, flyttar i första hand till Istanbul.

 1953                           En grupp Thomas-kristna bryter loss från påven och ansluter sig till Syriansk-Ortodoxa Kyrkan.

 1954                           Patriarkatet förflyttas från Homs till Damascus.

 1955                           Syriansk-Ortodoxa Kyrkan övergår till den gregorianska tideräkningen (förutom syrianska församlingen i

                                    Jerusalem). Helger såsom Jul (utom Påsk) firas samtidigt med väst.                                                                

1958-1960-talet          Syrianernas migration till Västeuropa påbörjas.

1960                            Syrianska kyrkan deltar för första gången i världskyrkomötet.

 1960-70-talet             Syrianerna lämnar landsbyggden och flyttar till storstäderna Ismir, Ankara, Istanbul. Kurdiska terrorister gör intrång

                                    i de syrianska områdena.

1967                            Den första gruppen av syrianer flyttar till Sverige. Gruppen kommer från Libanon och består av 33 familjer och 39

                                    ensamstående. Sammanlagt 200 personer.

1967                            Den första syrianska föreningen bildas i Sverige, med säte i Östertälje. Inom loppet av tre år flyttas verksamheten

                                    till Råsunlund, Brunnsäng och till sist Ronna.

1971                            Mar Ignatius Jakod III besöker påven Paulus IV. Det första mötet mellan dessa två kyrkor sedan 450-talet.

                                    Ledarna förklarar att det finns inga meningsskiljaktigheter mellan dem om inkarnationens mysterium.

1971                            Den första Syriansk-Orotdoxa Församlingen bildas i Sverige, med säte i Södertälje Centrum. 

1975                            Den första stora gruppen av syrianer migrerar till Sverige.

1976-1980                   Nationalismen sprids bland det syrianska folket i Europa.

 1977                           Fram till detta år bestod borgmästaren i Mardin och Idil av syrianer.

 1977                          Det första syrianska fotbollslaget bildas i Sverige, Syrianska SK. Samma år ombildas Syrianska Föreningen i

                                   Södertälje i Geneta Centrum.

1978                           Syrianska Riksförbundet bildas. Riksorganisationen för de syrianska föreningarna i Sverige.

 1978                          Den syrianska skolan i Deyro Zahfaran stängs av turkiska myndigheter.

1979                           Kurderna lyckas med terror driva bort de sista syrianerna från Kerburan (Dargecit).

1979                           Syrianska Ungdomssektionen bildas, SUK. Sektionen består av representanter från de syrianska föreningarnas

                                   ungdomssektioner i Sverige.

1979                           Första numret av tidskriften Bahro Suryoyo utges på Januari av Syrianska Föreningen. Efter tre månader 

                                   överlämnas tidskriften till Syrianska Riksförbundet.

1980                           Shamoun (Aslan) Noyan dödas brutalt av medlemmar ur den assyriska rörelsen. Noyan avled den 16 september.

1981                           Centralstyrelsen bildas. Den civilastyrelsen för Syriansk-Otodoxa Kyrkan i Sverige.

1982                           Patriarken Mar Zakka Iwas I besöker på Mars månad dem syrianska kyrkorna i Indien.

1983                           Syriac-Aramaic Universal Alliance bildas, SUA. Paraplyorganisationen för de syrianska riksförbunden i världen.

1983                           Den första syrianska kyrkan i Europa står färdigbyggd, s:t Afrem kyrkan i Södertälje. S:t Afremomsätts till större

                                   byggnation år 2003.

1984                           Mar Zakka Iwas I besöker påven Paulos II.

 1985                          Syriac Universal Alliance utser den 25 Juli syrianska martyrernas dag.

1987                           Den syrianske patriarken Mar Ignatius Zakka I Iwas besöker syrianerna i Sverige och inviger s:t Afrem kyrkan på

                                   påskdagen.

1988-augusti              Arameiska Demokratiska Organisationen, ArDO bildas. Organisationen för det arameiska folkets mänskligheter i

                                   världen.     

1988                           Syrianska Hjälpfonden-SHF bildas. Hjälpfonden för nödställda syrianer i världen.

1990-2000                  I Turabdin dödas ett trettiotal syrianer av kurder och religiösa fanatiker.

1991                           Det första numret av den välkända akademiska tidskriften ARAM utkommer. Samma år tilldelas det första

                                   Arampriset i litteratur till Bahdi Ecer för sin bok ”I Fikonträdets Skugga”.

1992                           Den store syrianske författaren och journalisten Mulfono Asmar Khouri dör den3 december.

1992                           Syrianska Ungdomssektionen frigör sig från Riksförbundet, SUF bildas.

1996                           SOKU-Sverige bildas. Ungdomsförbundet för de syrianska kyrkorna i Sverige.                 

1997                           Syriac-Aramaic Youth Committee, SAYC bildas. Ungdomskommittéen bestående av representanter ur de

                                   syrianska ungdomsförbunden i Europa. 

1997                           Den syrianske kompositören och poeten Mulfono Gabriel Assad dör den 6 Juli.

2000                           Libanons kristna återtar sitt ursprungsnamn (suryoye) och ansluter sig till den syrianska nationen. Vid folkräkningen

                                   i USA uppmanade den maronitiske ärkebiskopen maroni- terna att deklarera sig som syrianer (syriacs).

2001                           Frågan om ett erkännande om syrianernas SEYFO tas upp för första gången i ett parlament.Den Svenska Riksdagen

                                   behandlar frågan onsdagen den 28 Mars. Beslut: tragedi

2001                           Syrianska FC kvalar för första gången till supperettan.

2002                           Frågan om SEYFO återbehandlas i den Svenska Riksdagen onsdagen den 20 Mars.Beslut: Sannolikt kan betraktas

                                   som folkmord...

2003                           Den Dolda Pärlan, en dokomentärfilm om syrianernas historia och arv utges.

 

                      Publicering av detta material i Tidskrifter får inte förekomma. Skriftligt förslag på ändringar som anses vara okorrekta historiska händelser från berörda organisationer kan sändas till författaren. Ändringar av viktiga historiska händelser får förekomma enbart av författaren.

                      De källor som använts till ARAMEISK KRONOLOGI är både muntliga och litterära. Källan för delen FORNTID står tidskriften Aram. För KRISTENTID är ”Korset och Halvmånen” grundkälla. För MODERNTID har man använt ”Massakern på Syrianerna i Turabdin 1914-1915”.

                      När det gäller syrianernas migration till väst i samma del står ”I Utlandet Sverige” som källa. Informationen om bildandet av de syrianska förbunden, samfunden och tidskrifterna har man vänt sig direkt till personer som varit med bland de första som bildade dessa organ eller också till personer som representerar dessa organ idag.  

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |