ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


 I filmen  “The Passion of the Christ” talas dialekt av syrianernas gamla språk!

                    Det språk som du kommer att bekanta dig med i Mel Gibsons storslagna film är arameiska som talades av Jesus och judarna. Att Jesus modersmål var arameiska, och inget annat, är alla forskare överens om.  Många tror, på grund av Jesus judiska bakgrund, att Han talade hebreiska. Men så är inte fallet, utan Jesus och judarnas modersmål under Kristi tid och långt före och efter var ARAMEISKA

                    Evangelierna citerar flera ord av Jesus i Nyatestamentet. Och om regisören gjort rätt av sig så kommer vi att höra följande ord i filmen. 1) Eli, Eli lema sabachtani? (Min Gud, min Gud varför har du övergett mig?). 2) Talita koum (Lilla flicka, jag säger dig, stig upp). 3) Effata (öppna).

Varför talades arameiska i Israel på Jesu tid?

                    För att svara på denna fråga måste vi förflytta oss till århundradena före Kristi födelse och se vad som hände i israeliternas historia. Vi känner alla till det gamla landet Babylonien som låg i södra Mesopotamien, dagens Irak. I Babylonien övertogs makten av araméerna (kallades här kaldéerna) i början av 600-talet f Kr. Nabopolasers efterföljare Nabokadnaser som satt vid tronen då, utvidgar han riket västerut och intar Israel 597 f Kr. Eftersom fångenskap i forntid var mycket vanligt för att man ville bygga sitt land med slavarnas kraft, släpar Nabokadnaser judarna i fångenskap till Babylonien och där började dem tala arameiska som var det officiella språket i landet.

                    Men fångenskapet varar inte i all evighet, cirka 60 år, då perserna kommer och intar Babylonien år 539 f Kr och året därefter återvänder judarna till Israel med det arameiska språket. Judarna kom att tala arameiska i cirka 500 år och på Jesu tid var arameiska det talade språket i Israel. Beviset på detta är TARGUMERNA som uppstod på grund av att det judiska folket inte förstog hebreiska under lång period men väl arameiska. Targumerna är nämligen ÖVERSÄTTNINGARNA av judarnas heliga skrifter som gjordes av de judiska prästerna, vilka var tvungna för att folket skulle förstå vad som sades under en Gudstjänst.

Arameiska, vad var det för språk?

                   Det arameiska språkets historia är välkänd för världens alla forskare och historiker, av den enkla anledningen att arameiska har varit Mellanösterns populäraste språk och att detta tungomål från 800-talet f Kr varit det internationella språket för diplomati och handel i Främre Orienten. ARAMEISKA VAR FORNTIDENS VÄRLDSPRÅK och tillhör den nordvästra gruppen av den semitiska språkfamiljen. Möjligen är dagens engelska det enda bland historiens alla språk som fått samma status nu som arameiska hade då. Man fann det semitiska intellektet i detta språk, under den tiden den var lämpligaste medlet att uttrycka sina tankar och känslor på.

                 Arameiska språket härskade över det semitiska tänkandet i cirka 1400 år. Detta globala tungomål talades förutom i araméernas länder, (Aram/Syrien och Aram-Naharaim, Mesopotamien), även i Egypten, Israel, Persien och en del av Mindreasien. Arameiska blev det officiella språket i de tre stora rikena; 1) Nyassyriskariket på 800-talet f Kr, 2) Nybabyloniskariket på 600-talet f Kr, 3) Persiskariket på 500-talet f Kr. På 500-talet e Kr spreds detta språk även till Indien och Kina med de östsyrianska missionärerna. Det är först på 600-talet arameiska övergavs som talspråk i Mellanöstern. Idag talas arameiska dialekter på flera håll i världen, känd som syriska och används som litturgispråk i de syrianska kyrkorna världen runt.

Jesus dialekt talas i flera byar

                  Den form av arameiska som talas i filmen är galileiska och talas idag i tre byar i Syrien: 1) Maloula 2) Jabadin 3) och Ba´gha. Det arameiska språkets vårdare har varit araméerna, och syrianerna-assyrierna är själva araméer, vilka använder arameiska som tal- och skriftspråk. Den form av arameiska som talas idag av folkgruppen kallar forskarna väst-nyarameiska, skriftspråket är syriska, på det egna språket kallas det k´thobonoyo, klassiska.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |