ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


 Malko d´Oromoye Arameernas Konung

Patriarken Maran Mar Ignatius Zakka I Iwas 1980-2014.

 Den förre arameiske-syrianske Patriarken Maran Mar Ignatius Zakka I Iwas hade arameiska kungars skägg som förebild. Vilket vi kan se på bild när vi jämför Patriarkens skägg med dem arameiska kungars. Patriarken klippte sig kort både över- och underläppen precis som dem arameiska kungarna gjorde. Han var full medveten om hur dem arameiska kungarna såg ut och rättade han sig efter dem. Patriarken var stolt över sina arameiska förfäder och hade arameiskt blod i sina ådror. Mar Ignatius Zakka I Iwas FÖDDES till ARAME, han LEVDE som ARAME och han DOG som ARAME. Må hans andliga kungarike leva i all evighet hos den stora konungen som han skänkte sitt liv för, Den Evige, Den Sanne och Den Levande Guden.

 Maran Mar Ignatius Zakka I Iwas föddes 21 april 1933 i Mosul, Beth Aramaya, Tvåflodslandet.  Han vigdes till Patriark 14 september 1980 i Sankt Georgis Patriarkaliska katedralen i Aram Damascus. Han efterträdde Mar Ignatius Yahkob III. Efter en tids sjukdom vistades han den 20 februari 2014 på sjukhus. Hans Helighet Zakka I Iwas gick bort fredagen den 21 mars 2014 i Kiel, Tyskland, vid 80 års ålder. Zakka I Iwas var den 122:e Patriarken i ordningen efter Aposteln Sankt Petrus. Patriarken invigde den första Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Europa S:t Afrem kyrkan, Geneta/Södertälje 1987.

 Zakka I Iwas satt på den patriarkaliska tronen som en ARAMEISK KONUNG i 33 ½ år med högsäte i Aram Damaskus. Han uppskattades som Konung under hans tid som Patriark 1980-2014 av 5 1/2 miljoner araméer-syrianer i världen, varav 300 000 i Europa. Zakka I Iwas efterträddes av Ignatius Afrem II den 29 maj 2014.

  

 Enligt litterära källor såg skägget på arameiska kungar enligt bilden. Dem klippte/råkade sig både över- och underläppen och hade lagom långt och rund skägg i jämförelse med andra kungars i grannländerna.

 

Umayyadmoske'n i Damaskus är byggd på arameernas gud Hadads tempel i Damaskus.

Konungapalats eller Tempel ?

Aram Damascus var absolut det mäktigaste arameiska staten bland dem 20 tals andra arameiska staterna med varsitt eget konung. Dem kungarna som härskade i Aram Damascus räknas till tio. Men var fanns Konungapalatset? Vi har få uppgifter som talar om var dem den skulle ligga, eller var det så Konungapalatset och Tempel var i en och samma byggnad.

De informationerna vi har kommer från Gamla Testamentet som talar om ett TEMPEL och ett ALTARE, men ingen Konungapalats. I 2 Kung.16:10-13 kan vi läsa om när kung Achas av Juda kom till Damascus och såg det ALTARE som fanns där. Han blev förtjust i det och lät skicka en bild och en detaljerad beskrivning av det till prästen Uria i Juda. Denne byggde ett altare efter de anvisningar som han hade fått från Aram Damascus. När kung Achas återkommer var det färdigt…

Det altaret som fanns i Aram Damascus var avsett för dyrkan av guden Hadad, kallas även Rimmon i GT. Flera arameiska kungar, efter att ha krönts till kungar i Hadads namn, antog de kungatitel Bar Hadad, Hadads son.

I 2 Kung.5:18 kan vi läsa om den arameiske generalen Naaman som blir frisk på sin sjukdom. Efter uppmaningen av profeten Elisha att gå och doppa sig sju gånger i floden Jordan och blivit frisk, säger Naaman; ”Om jag går vid min herre konungens sida när han skall tillbe i Rimmons TEMPEL och jag faller ner och tillber där i Rimmons tempel tillsammans med honom, då må Herren förlåta mig detta”. Här nämns det fortfarande bara TEMPEL och ingen Konungapalats. Men kan det vara så att Tempel och Konungapalatset var i en och samma byggnad för både tillbedjan Hadad och ett säte för Kungarna.

Dyrkan av Hadad som stormens gud var vida känd i hela regionen. När grekerna och romarna gör sitt intrång i arameernas länder spreds kulten av Hadad i den grekiska och romerska kulturen. Zeus och Jupiter är identisk med arameernas Hadad. Vad vi vet idag är att den stora Umayyadmoskén i Damascus nämligen är byggd över Hadads TEMPEL, men om de arameiska konungars PALATS är under samma byggnad lär vi aldrig veta.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |