ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


HISTORISK TILLBAKABLICK I ISRAEL

Arabernas terorist atacker mot staten Israel har stört landet sedan den utropades till en självständig stat 1948. Konflikten grundar sig på, "vilka tillhör Palestina historiskt". Israelerna eller hebréerna som de kallas i historien bosätter sig i detta område långt före araberna, efter Moses uttåg från Egypten. Landet utlovades av Gud till hebréerna på patriarkernas tid. Enligt litterära källor skall hebréerna ha bosatt sig i det utlovade landet (Kanaan) på 1400-talet f Kr.

Här har hebréerna haft en 1400 årig historia, tills dess på 130-talet efter ett uppror jagades judarna ut ur landet av romarna. Vid ett tidigare judiskt uppror år 70 förstör den romerske kejsaren Titus Jerusalem och bränner ned templet. Allt sedan förskingringen år 130 har judarna drömt om att återvända till sitt land. Fram till 1948 har flera stormakter haft kontrollen i denna såväl betydelsefulla del av världen.

På 300-talet blir Jerusalem ett viktigt centra i den kristna världen. På 600-talet i samband med islams utbredning gör araberna sitt intrång i området. På slutet av 1000-talet gräver även korsridarna sina spår här. År 1517 intar turkarna makten i Jerusalem, vilka behåller kontrollen fram till Första Världkriget fram till år 1917 då Israel blir ett brittiskt mandat.

Efter det att judarna har levt i förskingring, i Europa och övriga delar av världen, skedde en nationell uppvaknande "Sionismen" hos judarna på slutet av 1800-talet. Detta ledde till att Israel utropades den 14 maj 1948 i Tel Aviv till en självständig stat av David Ben Gurion. Självständigheten kostade flera liv efter hårda strider mellan araber och judar. Sedan dess har strömmen av judar till hemlandet pågått fram till idag.

Konflikten i Israel berör alla mer eller mindre. Jarusalem är en viktigt centra för de tre monoteiska religionerna. Här bor förutom judar och araber även kristna, med sina glittrande kyrkor från kristenhetens begynnelse. I den gamla stadsdelen bakom Jarusalems stadsmur som upptar en kvadratkilometer bor 30 000 invånare, delade i fyra kvarter.

I den nordvästra delen bor syrianerna med antalet 5 000 personer. I den sydvästra delen finns armenierna med antalet 2 000. I den tredje nordsödra delen bebos av muslimer. 3 000 judar finns i sydöstra delen. Hela Jerusalem har totalt 614 000 invånare. 14 000 är kristna, 417 000 är judar, återstående med muslimsk religion.

Vad kommer det att hända med de kristna i fall araberna får kontroll över städerna som befolkas av de. Vad är nackdelen och fördelen för de kristna under judiskt styre i landet. Det är av vikt att förutse konsekvensen av att vilken makt som styr över de kristnas område.

Kristna har tidigare levt bland muslimer under flera århundraden, med tiden decimerats kraftigt på grund av förföljelse och massakrer. Enligt islams budskap tillåts inga av en annan religion bosätta sig i ett muslimskt område. Länderna Syrien, Irak, Turkiet och Libanon som anses tillhöra de kristnas ursprungländer dominerades kraftigt av de kristna ända fram till 1200-talet. Kristna har inte haft några större motsättningar med judarna eller blivit förföljda.

Vårt folk har större släktskap med judarna än med araberna. Judarnas förfäder är också av arameiskt härkomst såsom dagens grupper av syriansk ortodoxa (kaldéer och s.k. assyrier). Judarnas förfäder hebréerna är den första vågen av araméer som träder fram i historien nån gång på 1800-talet f Kr. Abraham, Isak, Jakob och Laban omnäms i Gamlatestamentet som araméer.

I de egyptiska inskrifterna kallas hebréerna "Habiro", vilket är en arameisk term som syftar på ett fämmande folk som gör intrång i ett område. I det talade arameiskan (syrianska) använder man fortfarande termen "Habiro", med böjelsen Habiri som har samma betydelse, komma in eller intåga.

Den situationen som råder idag i landet drabbar alla grupperna som bor där och likaså de som bor utanför. Många känner en vis sympati för den ena eller den andra sidan. Med detta historiska tillbakablick över Israel ökar kunskapen om området och grupperna.

Av: Aram Baryamo

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |