ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


ÖVERSÄTTNINGEN AV DÖDAHAVSRULLARNA FRÅN HEBREISKA OCH ARAMEISKA

 FINNS NU ATT KÖPA I BOKHANDELN

 

Dödahavsrullarna upptäcktes för första gången av en herde våren 1947 i en grotta vid Döda Havet i Israel, efter att ha varit undangömda i nästan 2000 år. Sökningen avslutades 1956 av arkeologerna som gjordes i elva olika grottor vid Qumran i samma område. De bäst bevarade rullarna var insvepta i linnedukar och gömda i 60 cm höga lerkrukor. De köptes först av den Syrianske Metropoliten Mor Anatasios Jeshu Samuel som var verksam Ärkebiskop vid det Syrianska Klostret Mor Markus i Bethlehem. När de visades för honom förstod han deras betydelse och blev omedelbart livligt intresserad. Han emigrerade senare till Amerika och utannonserade de i New York Times, vilka köptes av en judisk handelsman och förde de till Israel för forskning. Dödahavsrullarna härstammar från en judisk religiös rörelse ”Esséerna” och är från 100-talet f Kr. Fynden är mer eller mindre välbevarade och uppgår till 800 rullar och uppemot 20 000 fragment. Skriftrullarna är på HEBREISKA och ARAMEISKA.

 Nu finns alla rullarna översatta till svenska. Dödahavsrullarna ger oss en unik inblick i den judiska religiösa och politiska historien vid tiden strax före kristen-domens framväxt. Denna översättning gör ett representativt urval av texter från detta omfattande material tillgängligt för läsare. Texterna är sorterade efter de olika genrer som förekommer. Arbetet med översättningen, som varat i 14 år, har bedrivits av forskare med specialistkompetens i originalspråket HEBREISKA & ARAMEISKA samt i bibelvetenskap och religionshistoria.

Pris 345 Kr på Bokus

Kan beställas på denna länk.

https://www.bokus.com/bok/9789198257939/dodahavsrullarna-svensk

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |