ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


Det arameiska geniet Mar Afrems uppmaning till arameiska folket.

För att kunna överleva som en nation uppmanar Mar Afrem i sina verk arameiska folket om att vara lojal mot sitt språk, historia och litteratur. För att klargöra geniets tankar och ändamål om ett grundläggande statsbildning sade han;

”För att bli ett folk måste man ha en nationalitet. Utan den blir man aldrig en nation. En nation bildas av bestämda faktorer såsom; idéer, språk, kultur och historia”.

Förutom nationalitet måste man ha identitet. En identitet kan man endast få med bestämda idéer såsom; kultur och språk. En nation utan identitet och kulturell aktivitet är dömd att uppslukas av stora och starka nationer.

Det arameiska geniet Mar Afrem 306-373, skänkte hela sitt liv åt sin nation. Som poetisk hymndiktare, musiker och författare av profana verk är han en av världen stora genier genom historien. Hans hymndikter räknas inte till tusentals, utan miljontals. Under sitt liv hann geniet skriva tre miljoner verspar.

Hymndikterna som är avsedda för att sjungas av flickkör i kyrkan har gjort honom världsberömd över sin enastående kulturskatt. Mar Afrem är en stor geni utan motsvarighet. Som ett musikalisk talangfull väsende med fulländning hymndiktning har hans storarbete gett upphov till hela Orientens musikaliska värld och diktning, varför han har fått titeln ”Den Helige Andens Harpa”.     

Arameiska Organisationen som står bakom spridningen av denna text uppmanar alla profana arameiska organisationer världen runt att ta verklig lärdom av vår största arameiska geni och förverkliga hans idéer. Med uppmaningen att kämpa för att stärka den arameiska identitetskänslan och vara vaksamma och försvara den arameiska identiteten från angrepp av främmande makter.

I hopp om Arameiska Folkets återförening i fädernes land, Beth Aramaye.  

Från begynnelsen till tidens ände leve det Arameiska Folket.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |