ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


Arameernas krigstecken.

Den här symbolen hade arameerna som krigstecken som användes för den arameiska hären när marscherade ut på fälttåg. Enligt literära källor så var tecknet absolut den viktigaste symbolen för arameiska hären. Idag så kan vi se en liknande kopia av den som nationalflagga för den assyriska rörelsen.

Det är med största sannolikhet mycket som kommer från den arameiska historia kulturen som tillämpas idag av den assyriska rörelsen. Beteckningen Beth Nahrin t ex som avsåg i självaverket området mellan stora floden Eufrat och bifloderna Balikh och Khabour är också hämtad ur den arameiska historien. Det var arameerna själva som kallade detta område för Beth nahrin och inte dem gamla assyrierna som utplånades på 600-talet f kr.  Beth nahrin avsåg inte området mellan de två stora floderna Eufrat och Tigris såsom medlemmarna i den assyriska rörelsen tror.

Naum Faik som hyllas av den assyriska rörelsen hade arameismen som nationell ideologi. Det var för det arameiska språket och kulturen han hyste sin stora kärlek för. Det är just strävan efter bevarandet den arameiska kulturen han blev känd för. Han bytte bara benämning men hyste fortfarande sina nationella känslor för det arameiska språket och kulturen.

Mera som är arameisk som tillämpas av rörelsens medlemmar är med största sannolikhet det arameiska språket, väst nyarameiska. Vi kan också avslöja att fotbollslaget Assyriska FF hade från första början den arameiska flaggans färger, gul och röd, på sina tröjor. Men bytte dem till pyjamas liknande färger nästan helt vita. Det finns egentligen inget som rörelsen använder är assyrisk. Det är enbart benämningen assyrier som skiljer oss åt och som är orsaken till splitringen. Alla våra organisationer kämpar för samma sak. Om det är bara benämningen assyrier som skiljer oss åt kan man bara spola den.       

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |