ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


ARAMEISKA FLAGGANS URSPRUNG OCH DESS BETYDELSE!

 

 

 

Den bevingade soldisk-skivan i akryl. Målning av Aram Baryamo från 1998.   

       

Den arameiska-syrianska flaggan har sitt ursprung i ett arkeologiskt fynd. Fyndet fanns med i André Dupont-Sommers utgrävningar i den historiska arameiska staden Guzana (Tell-Halaf) i början på 1900-talet. Man fann en relief som visar tre naturväsen (anhängare) som bär upp den bevingade solskivan. Detta arkeologiska fynd kommer ifrån den arameiske konungen Gabbara:s palats i Guzana och är från 800-talet f Kr. Fyndet är en basaltplatta och finns bevarat i Aleppomuseet i Aram/Syrien.

 

    

 

Arameiska-Syrianska flaggan i färger.

 

Solen (se bild ovan) symboliserar universum, vingarna som symbol för allt mellan universum och jorden, stjärnorna är en symbol för de fyra väderstrecken och allt levande på jorden. Dessa tre tillsammans symboliserar alltet.

Den röda färgen valdes som symbol för folkets blodutgjutelse på grund av allt lidande och alla förföljelser. Den gula färgen symboliserar hoppet om eget land. Man bytte ut solen mot den heliga flamman på grund av att dyrkan av solen förekom i den arameiska religionen och påminde om den hedna tiden.

Eldflamman ersattes som symbol för det eviga ljuset och kristenheten. Versionen med solen förekommer i den arameiska rörelsen som en koppling till sina förfäder, ARAMEERNA.

 

Vi är stolta över att ha ett av världens äldsta namn, stolta över att härstamma från gruppen som tillhör en av de första civilisationerna som förekom i Tvåflodslandet, stolta över att tala ett av världens äldsta språk som fortfarande är i bruk, stolta över att våra landsområden kallas kulturens vagga och civilisationens moder, stolta över att ha en av världens äldsta historia. Vi var de första som kom och de sista som skall lämna.

Vi är arameerna-syrianerna som bär med stolthet upp den arameiska flaggan och uttrycker med vår stolthet kärleken över att vara dem vi är. Stolta är vi över att vara en av de första kristna på jorden. Vi är arameerna-syrianerna som talar just det språk som Herren Jesus Kristus talade.

Fån begynnelsen till tidens ände leve det arameiska-syrianska folket.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |