ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

 

Olika Punkter Och Genomgångar

 Historia

Språk

 Politik

Mytologi

Artefakter-Fynd

Kronologi

Konstutställning

Läs mera

 

 

 


ABRAKADABRA

TROLLRAMSAN på ARAMEISKA

Som är känd i hela världen men inte hos ARAMÉERNA!

Abrakadabra, Abrakadabra,

lite här, lite där!

Ja, på ett obegripligt språk

och främmande tungomål

skall Herren tala till detta folk

han som sade till dem:

 ”Här är viloplatsen, låt den trötte vila!

Här är vederkvickelse.”

Men de vill inte lyssna.

För dem blir Herrens ord

 Abrakadabra, Abrakadabra,

lite här, lite där.

 Då skall de snava och falla omkull,

de skall krossas, snärjas och fångas.

 Denna obegripliga text är hämtad ur Jesaja bok kap. 28:10-13.

 Det vi vet med största sannolikhet är att denna trollramsa ”Abrakadabra” som hela världen känner till och som har använts av trollkonstnärer under historiens gång är på arameiska. Den är 2700 år gammal och härstammar ur den arameiska termen ”Avra kedabra” som betyder ”Jag kommer att skapa som mina ord.” Ett perfekt ord som dess innebörd avslöjar vad som ske skall. Jag ska trolla fram något från intet med detta ord. Det är vad precis trollkarlar har försökt övertyga publik med att trolla fram något med hjälp av ramsan. Tyvärr så har alla folk i världen känt till denna ramsa och den har använts av trollkonstnärer världen runt vid sina uppträdanden. Men dagens ”araméer” har inte känt till att den kommer från vårt gamla språk arameiska och att den finns i Bibeln. Det finns en annan liknande fras som är på hebreisk arameiska, ”hab´rakhah”, men det har inget med trolldom att göra, vilket betyder ”välsignelse.” Om de gamla araméerna själva använt ramsan inom trollkonst kan vi inte svara på, eller så har den bara dykt upp i Bibeln från intet. Troligen är det på grund av termens betydelse ”Jag kommer att skapa som mina ord” har trollkonstnärer använt ramsan vid sina uppträdande.

Andra ord på arameiska som förkommer i den västerländska Bibel traditionen.

 Jegar Sahaduta                                       Vittnesröset                                              (1 Mos. 31.47)

Manna                                                     (Brödet som liknade korianderfrö; den var vitt och smakade honungskaka).                                                                  (2 Mos. 16:31)

Malka Judaya-Judarnas konung         (Texten var på arameiska, hebreiska och latin.)   (Peshitta Jon. 19:20)

Abba                                                        Fader                                                        (Mark. 14:36)

Talita koum                                             Lilla flicka, stig upp                                 (Mark. 5:31)

Tabita                                                      Gazel                                                        (Apg. 9.40)

Eli, Eli, Lemana shabakthani            Min Gud, min Gud, till detta sparades jag(Peshitta Mark. 15:34)

Maran ata                                               Vår herre har kommit                          (Peshitta 1 Kor. 16:22)

Effata                                                      Öppna dig                                                   (Mark. 7:34)

 SIMSALABIM

 En annan trollramsa som härstammar från det arameiska språket och som är lika känd som ”Abrakadabra” är ”Simsalabim”. Den här ramsan förekommer i den välkända arabiska sagosamlingen ”Tusen och en natt”, på arabiska ”Alf Lailah wa Lailah”. Berättelsen i denna samlig om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna” som bor i en stor grotta där porten öppnas och stängs när man säger ”sesam öppna dig” och ”sesam stäng dig”.

Första delen av termen ”Sim”    -Salabim”, kommer ursprungligen från den arameiska termen Simsim som betyder Sesam. Araberna använder exakt samma ord ”Simsim” för ”Sesam”. Detta arameiska ord smög i arabiskan under tiden då araméerna gjorde dem tusentals översättningarna från arameisk litteratur till arabiskan efter det araberna gjorde sitt intrång på 600-talet i araméernas länder, Aram och Beth Aramaya, Tvåflodslandet. Vid översättningen då det saknades arabiska ord var dem arameiska översättarna tvungna att lämna kvar dem arameiska orden i arabiskan. Dem arabiska böckerna fylldes med arameiska ord som än idag används av arabisk talande. George Lamsa (1892–1975) som var expert på arameiska säger han i sitt verk; Från Jesu eget språk, på sid. 8: ”Vid sin tillbakagång har arameiskan lämnat i den vanliga arabiskan omisskännliga drag, som man kan lägga märke till i såväl vokabulär som accent och grammatikens struktur”.

Artiklarna som publiseras på denna sida representerar enbart dess författares åsikter och inte webmaster åsikt

 | Start |