ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Persbericht                                                                                                                                Enschede, 28 oktober 2006

Arameeërs herdenken de aartsbisschop Julius Yeshu Çiçek

De naam van de nieuwe bisschop is door de Patriarch officieel bekend gemaakt.

ENSCHEDE – Arameeërs uit heel Europa herdenken zondag 29 oktober om 11.00 uur de overleden bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk (S.O.K) in het kathedraal van Mor Ephrem Klooster te Glane/Losser.

 De 63-jarige aartsbisschop overleed een jaar gelden in de nacht van 28 op 29 oktober 2005 in een hotel in Düsseldorf. Op zaterdag 5 november 2005 is de Syrisch Orthodoxe aartsbisschop Julius Yeshu Çiçek in het mausoleum van het Syrisch-orthodoxe klooster in Glane bijgezet. De kerkdienst, welke vooraf ging aan de bijzetting, werd bezocht door circa 15.000 gelovigen van de Aramese kerkgemeenschap. Daarbij waren ook genodigden als staatssecretaris Ross-van Dorp, bisschop Simonis en burgemeesters en wethouders van Enschede, Gronau, Rijssen en Losser aanwezig.

Voorganger van de herdenking op zondag is de vertegenwoordiger van de Syrisch-orthodoxe patriarchaat uit India; Zijne Heiligheid Catholicos Aboon Mor Baselios Thomas I.

 Benoeming nieuwe bisschop

Na officiële bekendmaking van Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka Iwas, de patriarch van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië, is de naam van de nieuw in te weiden bisschop in Nederland, op de avond vóór de herdenkingsdienst door het bestuur van het klooster bekend gemaakt. De toekomstige bisschop voor de Aramese christenen wordt Avgin Aydin uit de Verenigde Staten. Tijdens de bekendmaking was een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) op bezoek – in Glane/Losser - aan de hoogste geestelijke leider van de Syrisch Orthodoxe Kerk uit India, Catholicos Abon Mor Baselios Thomas I, die de herdenking van de overleden bisschop Mor Julius Yeshu Çiçek op zondag zal voorgaan. Tijdens de herdenking zal tevens een delegatie van ABM aanwezig zijn.

Arameeërs

Het Aramese volk – grotendeels aanhang van de Syrisch kerk -  is wegens verdrukking door Turkse, Koerdische en Arabische bevolkingsgroepen voor het grootste deel verdreven uit hun oorspronkelijke woongebieden in Turkije, Irak en Syrië. In Twente wonen ongeveer 15.000 mensen van dit christelijke volk. Voor meer info over de arameeërs, zie Website van ABM: http://www.paddan-aram.com

Aziz Aygur (woordvoerder Aramese Beweging voor Mensenrechten)

Note : Voor de pers niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ABM:                 

Aziz Aygur     of mailen naar samaram@tiscali.nl

· Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) ·

Postbus 3762, 7500 DT  Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

http://www.paddan-aram.com

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste