ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East
 

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Postbus 3762, 7500 DT AB Enschede – NL. E-mail: samaram@tiscali.nl

Tweede Kamer Fractie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
 
Ons kenmerk:                                     Tel.nummer:                                       Datum:                                                                   
ABM/06-01-08                                    0031-(0)6-16499336                            6 januari 2008
        
Betreft: serie aanslagen op de Christelijke kerken in Bagdad en Mosul   

Geachte Fractie, 

Met afschuw heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten  (ABM) kennisgenomen van een serie bomaanslagen op zondag 6 januari 2008 op diverse Christelijke kerken in Bagdad en in Mosul.

Op zeven plaatsen in Irak waren afgelopen zondag christenen het doelwit van een zorgvuldig geplande aanval.

Aangezien de aanslagen - tegen verschillende Christelijke kerken - op eenzelfde dag zijn gepleegd, is ABM van mening dat hier sprake is van een systematische vervolging van de Christelijke minderenheden, die past in de angst-zaai campagne die momenteel jegens alle Christenen in Irak gaande is. Het doel van deze acties is om de Christelijke bevolkinggroepen zo te beangstigen dat deze hun historische leefgebieden verlaten. Een woordvoerder van een zusterorganisatie in Irak heeft te kennen gegeven, dat de schade aan de kerken aanzienlijk groot is en dat er behalve de materiele schade een aantal gewonden zijn gevallen, echter er is geen melding gedaan van dodelijke slachtoffers. 

Van alle bevolkingsgroepen in Irak is de situatie van de Aramese Christenen het meest schrijnend. Sinds de invasie van de Amerikaanse troepen en die van hun bondgenoten hebben reeds honderdduizenden Arameeėrs (in Irak ook wel bekend als Syriėrs, Chaldeeėrs of Assyriėrs) het gebied verlaten. Velen zoeken hun toevlucht in Syriė en Jordaniė of westerse landen. Omdat het niet alleen een etnische, maar ook een religieuze minderheid betreft die qua religie bovendien wordt geļdentificeerd met de Amerikaanse troepen, is deze groep

regelmatig het doelwit van zowel aanslagen met een politiek motief  als wel aanslagen met religieuze achtergronden.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten doet een dringend beroep op uw  fractie om en de leden van uw fractie om uw invloed aan te wenden om de situatie van de Aramese Christen in Irak op de politieke agenda te zetten, vanwege het toenemende geweld en de verslechterende veiligheidssituatie.

Derhalve verzoekt ABM inzake de bovengenoemde aanslagen om uw aandacht middels kamervragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken M.J.M. Verhagen.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende informatie c.q. vragen hebben, kunt u mijt bellen op telefoonnummer 06-164-99336 of mailen naar info@aramesebeweging.nl

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Aziz Aygur (woordvoerder van de Aramese Beweging voor Mensenrechten)

Met vriendelijke groet,
 Aziz Aygur (woordvoerder ABM) 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmaste